Anemija i menstruacija

Uobičajeno se na obilnu menstruaciju, menoragiju, anamnestički posumnja ako žena tijekom 24 sata iskoristi (skoro) cijeli paket predložaka ili tampona, odnosno postoji potreba da tijekom dana svakih 1-2 sata treba promijeniti predložak, odnosno tampon.

U žene generativne dobi uredne opće i ginekološke anamneze, menstruacija ne uzrokuje anemiju, slabokrvnost. Sporadično se i u njih, zbog raznih čimbenika (životnih, prehrambenih itd.), mogu tijekom menstruacije javiti simptomi, za koje će se laboratorijski utvrditi kako su posljedica blaže anemije, koju načelno nije potrebno liječiti, ili se u smislu oporavka može preporučiti dvotjedna terapija tabletama preparata željeza.

Neke se žene generativne dobi i uredne opće anamneze od menarhe „bore“ sa sekundarnom anemijom zbog obilnih menstruacija, u nekih se u nekom periodu života pojave obilne menstruacije. Takve, obilne menstruacije, rezultiraju anemijom, koju je potrebno liječiti.

U ginekologiji i opstetriciji ima više patoloških stanja koja ili uzrokuju anemiju ili u sklopu kojih je anemija jedan od simptoma. U ovom tekstu težište je na onoj vrsti anemije koja je posljedica obilnih menstruacija u inače zdrave žene, te u kojih obilna menstruacija nije povezana s malignim oboljenjem.

 Obilna menstruacija uzrokuje anemiju

Kako se definira „obilno menstruacijsko krvarenje“, kako utvrditi da je upravo „obilna“ menstruacija u neke žene uzrok anemiji, koju je potrebno liječiti?

Uobičajeno se na obilnu menstruaciju, menoragiju, anamnestički posumnja ako žena tijekom 24 sata iskoristi (skoro) cijeli paket predložaka ili tampona, odnosno postoji potreba da tijekom dana svakih 1-2 sata treba promijeniti predložak, odnosno tampon. Laboratorijski će se potvrdit anemija, a temeljem ginekološkog kliničkog i ultrazvučnog pregleda odlučit će se o potrebi liječenja, koje može biti medikamentozno i kirurško. Kod planiranja liječenja uzima se u obzir patološki supstrat (tj. što je prouzrokovalo menoragiju), dob žene, želja za trudnoćom u perspektivi i drugo.

 Anemija zbog menoragije liječi se medikamentozno i/ili kirurški

U nas kirurško liječenje menoragije u žene generativne dobi uredne opće anamneze i do tada urednog ginekološkog statusa uključuje: kiretažu, histeroskopiju (dijagnostičku/terapijsku), ablaciju endometrija, pa u nekim slučajevima i histerektomiju (odstranjenje maternice), kao krajnju opciju.,

Medikamentozno liječenje menoragije u žene generativne dobi uredne opće anamneze i do tada urednog ginekološkog statusa u nas uključuje: nesteroidne analgetike, oralne hormonske kontraceptive, progesteronski preparat za peroralnu primjenu ili tzv. hormonsku spiralu.

Medikamentozno liječenje, odnosno kombinacija kirurškog i medikamentoznog pristupa u većini je slučajeva učinkovito i u konačnici dovodi do rješavanja problema.

 Iza liječenja anemije zbog menoragije potrebna je kontrola

Iza rješavanja problema menoragije, bolesnica se dalje liječi kod nadležnog liječnika opće/obiteljske medicine, jer je najčešće potrebno neko vrijeme (mjesec ili dva, rijetko duže od toga) dok se nalazi crvene krvne slike ne dovedu u normalu. Jednom kada se utvrde uredan nalaz crvene krvne slike s jedne strane, te uredan ginekološki status uz uredna menstruacijska krvarenja s druge strane, problem se smatra rješenim.

Najčešće se nekoliko mjeseci iza ginekološkog tretmana planira kontrolni ginekološki pregled. Ako se i tada utvrdi uredan ginekološki status, dalje se preporučaju redoviti, preventivni ginekološki pregledi.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika