Terapija deficita željeza kod bolesnika s kroničnim zatajenjem srca

Deficit željeza povezan je s težinom kliničke slike srčanog zatajenja i porasta funkcionalne klase NYHA i razine serumskog NTproBNP-a. FERRIC-HF je prva randomizirana klinička studija koja je u bolesnika sa zatajenjem srca bez anemije definirala deficit željeza kao serumski feritin < 100 ng/ml ili serumski feritin 100-299 ng/ml uz zasićenje transferina < 20%. Deficit željeza u srčanom zatajenju uz očuvanu ejekcijsku frakciju lijeve klijetke češći je kod žena, starijih bolesnika i bolesnika s pogoršanjem simptoma srčanog popuštanja.

Deficit željeza povećava rizik hospitalizacija neovisno o ejekcijskoj frakciji lijeve klijetke i ukupnog mortaliteta čak i u bolesnika bez anemije. On je neovisni prediktor lošijeg funkcionalnog kapaciteta i preživljavanja.

Terapija deficita željeza kod bolesnika sa srčanim popuštanjem je nadoknada željeza. Peroralni preparati željeza imaju niz ograničenja: ograničena količina željeza koja se apsorbira u crijevu zbog nekih namirnica ili lijekova, edema crijevne sluznice; zbog pojave gastrointestinalnih nuspojava – okus metala u ustima, mučnina, proljev/zatvor, nadimanje trbuha. Stoga se bolesnicima sa srčanim zatajenjem deficit željeza liječi intravenskom nadoknadom željeza. Mnoge su kliničke studije (IRONOUT HF, FAIR-HF, CONFIRM-HF, EFFECT-HF, AFFIRM-AHF) pokazale poboljšanje srčane funkcije, bolju toleranciju tjelesnih opterećenja, smanjenje broja hospitalizacija u bolesnika sa srčanim zatajenjem i deficitom željeza koji su intravenski primali preparat željeza. Kvaliteta života bolesnika se znatno poboljšava.

U bolesnika sa simptomatskim zatajenjem srca uz ejekcijsku frakciju lijeve klijetke < 45% preporuka je davanje intravenskog preparata željeza u cilju redukcije simptoma i poboljšanja tolerancije tjelesnih aktivnosti, ali također i redukcije hospitalizacija.

U općoj populaciji više nuspojava, reakcija preosjetljivosti i anafilaktičkih reakcija zabilježeno je u bolesnika prilikom davanja željeznog dekstrana intravenski u odnosu na druge oblike preparata željeza. Većinom se koristi intravenski željezna saharoza ili željezna karboksimaltoza. Prednosti intravenske terapije željeza je mali broj potrebnih injekcija, brzo popunjavanje zaliha željeza, isplativost, smanjenje hospitalizacija zbog zatajenja srca, redukcije NYHA klase, poboljšanje tolerancije napora i kvalitete života. Ukoliko se bolesniku uvede peroralni preparat željeza, treba ga uzimati kontinuirano minimalno 3 mjeseca (u nekih bolesnika terapija traje i 6 mjeseci kako bi se obnovila zaliha željeza u organizmu) uz procjenu deficita željeza nakon mjesec dana uzimanja terapije. Ukoliko se tada dokaže neučinkovitost terapije treba ukinuti peroralni pripravak i uvesti intravenski preparat željeza. U slučaju dokazanog funkcionalnog deficita željeza peroralno željezo je neučinkovito i odmah treba uvesti intravenski preparat željeza.

Smjernice Europskog kardiološkog društva za zatejenje srca preporučuju da se svi bolesnici sa zatajenjem srca testiraju na anemiju i deficit željeza mjerenjem zasićenja serumskog feritina i transferina. Smjernice preporučuju liječenje intravenskom željeznom karboksimaltozom u simptomatskih bolesnika sa zatajenjem srca uz deficit željeza kako bi se poboljšali simptomi zatajenja srca i kvaliteta života.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika