Erektina disfunkcija u žena

Novo područje, kojem se u aktualnoj literaturi posvećuje sve više pažnje, ženska je seksualna i erektilna disfunkcija (ED). Erektilna disfunkcija u žena je nemogućnost postizanja i održavanja vlažnosti rodnice dostatne za zadovoljavajući spolni odnos.

Novo područje, kojem se u aktualnoj literaturi posvećuje sve više pažnje, ženska je seksualna i erektilna disfunkcija (ED). Erektilna disfunkcija u žena je nemogućnost postizanja i održavanja  vlažnosti rodnice dostatne za zadovoljavajući spolni odnos. Pod seksualnom disfunkcijom smatra se: smanjenje želje za seksom (stalno ili trajno), poremećaj osjeta ugode i uzbuđenja, poremećaj orgazma (teškoća u postizanju ili nedostatak orgazma) te bolovi za vrijeme odnosa (dispareunija i vaginizam).

Ženska ED vezana je uz dob, sporo je progresivna i ima visoku prevalenciju. Prema rezultatima Laumanna i sur. pogađa između 30% i 50 % žena u SAD-u. Erektilna disfunkcija žena je rastući zdravstveni problem, koji negativno utječe na zdravlje žena i kvalitetu njihova života, te narušava odnose među partnerima. Bolje mogućnosti liječenja, novija saznanja o bolesti, informiranje javnosti i brojne kampanje nisu povećale samo broj posjeta liječniku nego i broj novopostavljenih dijagnoza ED.

Kao i u muškaraca uzroci ED u žena su psihogeni i/ili organski. Organski uzroci ED mogu biti hormonalni poremećaji (žene u menopauzi), anatomske abnormalnosti (urogenitalni descenzus, operativni zahvati), upalna bolest zdjelice ili rodnice (gljivične i bakterijske infekcije), a rjeđe su to kardiovaskularna ili neurološka oboljenja.

S obzirom na to da ženska ED može biti simptom mnoštva oboljenja više organskih sustava, dijagnostika zahtijeva detaljnu povijest bolesti, opsežan klinički pregled, hormonska i biokemijska ispitivanja te utvrđivanje psihološkog profila. Evaluacija žena s ED obuhvaća i temeljiti ginekološki pregled, mikrobiološke pretrage te određivanje hormonskog statusa (estradiol, testosteron, LH, FSH, prolaktin). Upravo zbog toga donošenje odluke o dijagnostici i liječenju ED zahtijeva multidisciplinarni pristup i suradnju urologa, ginekologa, kardiologa, endokrinologa, infektologa, psihijatra.

Budući da estrogeni i njihov deficit u menopauzi imaju centralnu ulogu u ženskoj seksualnosti i nastanku seksualne disfunkcije, velika pažnja danas je usmjerena na lokalno i sistemsko hormonsko nadomjesno liječenje. Terapija prvog izbora u žena s ED kao i muškaraca su PDE-5 inhibitori i uređaji za vakuumsku erekciju.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika