Fizička aktivnost iza liječenja ginekološkog raka

Razna svjetska stručna društva donose preporuke o fizičkoj aktivnosti za žene liječene od ginekološkog raka, koje onda svaka sredina u određenoj mjeri modificira, ovisno o objektivnim okolnostima.

Preživljenje iza ginekološkog raka ovisi o više čimbenika, kao što su primjerice stadij bolesti, dob bolesnice, njene eventualne pridružene bolesti, njena opća kondicija, modaliteti liječenja i slično. Uz napredak znanosti i tehnologije, danas je malignu bolest moguće otkriti u ranoj fazi bolesti, kada su i mogućnosti liječenja i šanse za preživljenje, ali i kvalitetan život iza liječenja veće.

Fizička aktivnost doprinosi kvaliteti života

Iza liječenja bilo kojeg oblika i stadija ginekološkog raka, fizička je snaga u bolesnica reducirana, što onda kaskadnim mehanizmima utječe na opće loše osjećanje, pesimistična raspoloženja i slično.

Kako to ne bi bilo tako, odnosno kako bi kvaliteta života žena liječenih zbog ginekološkog malignoma bila najviša moguća, važno je, između ostaloga, prakticirati primjereno osmišljene fizičke aktivnosti. Te aktivnosti neće za svaku ženu s preboljenim ginekološkim rakom biti iste. Važno je svakoj toj bolesnici pristupiti individualno, no stručnjaci su jedinstveni u stavu da fizička aktivnost, kakva god bila, uvelike pridonosi dobroj i boljoj kvaliteti liječenih žena. Zapravo, ono što je važno istaknuti u ovom kontekstu je da je ne-bavljenje fizičkom aktivnošću štetno s više aspekata.

Preporuke stručnih društava za fizičku aktivnost

Razna svjetska stručna društva donose preporuke o fizičkoj aktivnosti za žene liječene od ginekološkog raka, koje onda svaka sredina u određenoj mjeri modificira, ovisno o objektivnim okolnostima. Ženama liječenima od ginekološkog raka preporuča se razgovor sa stručnim osobama, primjerice kineziolozima, koji će izraditi individualni plan vježbanja – vrste vježbi, učestalost izvođenja, trajanje pojedinih serija vježbanja i slično. Važno je i kombinirati aerobne i anaerobne vježbe, prema mogućnostima dakako.

Ono što je također primamljivo je da je većinu tih vježbi moguće izvoditi u kućnim uvjetima, u poznatom okruženju doma i za većinu njih nisu potrebni posebni ni skupi rekviziti.

Prakticiranje primjerenih vježbi i uopće fizičke aktivnosti nije samo za mlađe žene liječene od ginekološkog raka. Naprotiv, u istraživanjima su mnoge koristi od fizičke aktivnosti zabilježene u svih dobnih skupina žena koje boluju i liječene su od ginekološkog raka.

U zaključku možemo istaknuti kako je primjerena fizička aktivnost u žena liječenih od ginekološkog raka gotovo jednako važna kao i primjerena prehrana i uopće sada promijenjene životne navike.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika