Kako često raditi PAPA-test?

U dobi od 21 godine (kada bi se trebalo u spolno aktivne žene započeti s ovom dijagnostičkom metodom) do 65-te godine, PAPA-test bi se trebao raditi svake 3 godine.

Oko učestalosti izvođenja PAPA-testa jedno kaže struka, drugo praksa. Kod nas se uvriježilo uz uvijek uredne PAPA-nalaze u žene, PAPA-test raditi svakih 10-12 mjeseci, a neke žene inzistiraju i na PAPA-testu dva puta godišnje. Ovo, PAPA-test jednom godišnje, je relikt prošlosti, ali koliko god se mi ginekolozi trudili pojasniti ovu tematiku, u tome još nismo uspjeli.

Što kaže dobra klinička praksa o učestalosti ponavljanja PAPA-testa

Preporuke međunarodnih znanstvenih i stručnih udruženja o učestalosti izvođenja PAPA-testa u žene u koje su PAPA-nalazi do tada bili uredni kažu sljedeće:

u dobi od 21 godine (kada bi se trebalo u spolno aktivne žene započeti s ovom dijagnostičkom metodom) do 65-te godine, PAPA-test bi se trebao raditi svake 3 godine,
PAPA-test uz tipizaciju HPV-a trebao bi se početi raditi od 30-godine života žene,
ako bi se nastavilo raditi i PAPA-test i tipizaciju HPV-a istovremeno, razmak između dvije kontrole može biti 5 godina.
Ovo vrijedi, naravno, ako je ginekološki status uredan.

U slučaju nekih ginekoloških problema, odnosno u slučaju abnormalnog PAPA-nalaza, ginekolog će procijeniti kada bi trebala biti sljedeća kontrola i što bi sve trebalo biti uključeno.

PAPA-test trebaju raditi i ginekološki operirane žene (npr. iza histerektomije, odstranjenja maternice) čak i ako je indikacija bila benigna i ako je dobroćudnu prirodu promjene potvrdila i patohistološka analiza. Histerektomiranim ženama preporuča se učiniti PAPA-test jednom u 5 godina, ako nema ginekološkog razloga za češćim citološkim kontrolama.

Žene operirane zbog ginekološkog raka također trebaju raditi PAPA-test. Koliko često ovisi o indikaciji (sijelu i histološkoj vrsti raka) i daljnjem tijeku liječenja i praćenja.

Ima još jedna važna činjenica u razmatranju ove tematike. Naime, osim vremenskog perioda koji bi trebao proći između dva PAPA-nalaza, važno je, za žene generativne dobi, PAPA-test raditi u prvoj fazi menstruacijskog ciklusa.

PAPA-test u trudnoći?

Trebaju li trudnice raditi PAPA-test?

Ako je u trudnice PAPA-test napravljen unutar godine dana prije aktualne trudnoće i bio je uredan, sljedeći bi se trebao napraviti na prvoj kontroli iza poroda, osim ako ginekolog ne procijeni drugačije.

U trudnice u koje je zadnji PAPA-nalaz bio abnormalan, bilo da je rađen prije ili na početku trudnoće, ovisno o stupnju abnormalnosti procijenit će se kada bi se trebao raditi sljedeći. U određenim slučajevima, ako postoji jaka sumnja u visoki stupanj abnormalnosti stanica, i PAPA-test i dodatne pretrage i liječenje trebaju se napraviti i u trudnoći.

Hoćemo li ovim podsjetnikom utjecati na promjenu uvriježenih navika, kada je o učestalosti izvođenja PAPA-testa riječ? Hm, nismo baš sigurni. Ali vrijedi pokušati, slažete se?

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika