Abnormalne stanice u nalazu Papa testa

U prvom dijelu teksta opisala sam nalaze Papa testa koji su negativni na intraepitelnu ili invazivnu promjenu. Sada slijedi objšnjenje što znače abnormalne stnice  i koja je njihova podjela. Opća podjela  je  na skvamozne stnice i glandularne stanice.

Ako promjene zahvate pločaste stanice vrata maternice ( cerviksa ) nazivaju se  su atipične skvamozne stanice (ASC), ako promjene zahvate žljezdane stanice iz kanalića vrata maternice ( endocerviksa ) onda se nazivaju atipične glandularne stanice (AGC)

Atipične skvamozne stanica (ASC)-  označavaju minimalne promjene u jezgri pločastih stanica.To je najčešća kategorija abnormalnih cervikalnih citoloških nalaza. Takve promjene su  uzrokovane raznim upalama , atrofijom sluznice ili greškama u manipulaciji uzorkom .

Podjela atipičnih skvamoznih stanica :

 –Atipične skvamozne stanice neodređenog značenja (ASC-US)- obuhvaća promjene na jezgrama pločastih stanica (promjene oblika, hiperkromazija).Takve promjene može uzrokovati  i jaka upala. Od svih nalaza ASC-a 90% otpada na ASC-US. Kod ovog nalaza u 10-20% slučajeva mogu biti prisutne i teže lezije (CIN 1, CIN 2, CIN 3). Ako je prvi puta na Papa testu  nađen ASC-US  potrebno je  uzeti obrisak cerviksa na HPV i ponoviti Papa test za 6 mjeseci.

Atipične skvamozne stanice-ne može se isključiti SIL visokog stupnja (ASC-H)-upučuje na teže promjene ali se zbog prisutnosti malog broja abnormalnih stanica ne može dati konačno citološko mišljenje. Takve promjene često nalazimo kod žena sa intrauterinim uloškom (spirala), kod trudnica ili žena koje su nedavno rodile.

Atipične skvmozne stanice-ne može se isključiti invazija-takva promjena pobuđuje sumnju na karcinom ali zbog malog broja stanice ne može se postaviti konačna citološka dijagnoza. Kod takvog nalaza savjetje se biopsija cerviksa.

Što se treba napraviti ako imate  ASC-US ?

Kliničar se mora odličiti između slijedeća tri postupka:

1) HPV testiranje. Ukoliko je pristutan HPV visokog rizika potrebno je učiniti kolposkopiju. Ako je je kolposkopskopski nalaz uredan ponavlja se PAPA test za 6 i za  12 mjeseci i  HPV testiranje za 12 mjeseci. Ako je kolposkopski nalaz abnormalan obavezno treba učiniti biopsiju (uzorak tkiva) sa suspektnih mjesta na cerviksu i potrebno je  napraviti ekskohleaciju cervikalnog kanala (uzorak tkiva iz cervikalnog kanala).Dobiveni uzorci tkiva šalju se na patohistološku analizu.

2)kolposkopija, metoda promatranja stidnice i vata matenica pod velikim povećanjem, specijalno dizajniranim optičkim instrumentom. Ako je kolposkopija uredna Papa test se ponavlja za 6 i za 12 mjeseci a  HPV testiranje za 12 mjeseci. Ako je kolposkopski nalaz abnormalan obavezno se treba učiniti biopsija i ekskohleacija te uzorke tkiva  poslati na patohistološku analizu.

3)ponoviti Papa test za 6 mjesci a kod adolescentica za 12 mjeseci. Ukoliko nalaz kontrolnog Papa test bude ponovo ASC-US ili lošiji nalaz, potrebno je učiniti kolposkopiju i daljnje  procedure navedene u gornjem tekstu.

Što treba napraviti ako imate ASC-H?

Obavezno je učiniti kolposkopiju. Ukoliko kolposkopija nije zadovoljavajuća ili je nalaz abnormalan potrebno je napraviti biopsiju i ekskohleaciju. Ako je koloposkopija uredna potrebno je ponoviti Papa test i  i učiniti HPV tipizaciju. Papa test treba ponoviti za 6 i za 12 mjeseci a HPV tipizaciju za 12 mjeseci.

Napominjem da poslije svake biopsije  treba ponoviti Papa test za 8 tjedana.

Slijedi nam opis cervikalnih  displazija (Cin1,Cin2,Cin3), njihove nove klasifikacije i daljnjih dijagnostičkih postupaka.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika