Što nam sve govori i zašto se radi PAPA test?

Georgios Nikolaou Papanikolaou smatra se ocem citologije. Prvotno je pokuse radio na životinjama, a potom mikroskopskim pregledom obriska (bris) vrata maternice otkrio pojavu kancerogenih stanica raka vrata maternice.

Kao i kod mnogih drugih genijalnih izuma i otkrića u ljudskoj povijesti, bilo je potrebno više od 30 godina da medicina uvidi značaj njegova testa. Tek 1960. godine test postaje rutinska i efikasna metoda za otkrivanje raka vrata maternica. Zahvaljujući njemu spašeni su životi milijuna žena. Na tome mu velika hvala!

U ginekološkoj praksi test nosi ime Papanikolaou ili Papa test (Pap test, Pap smear).

Kako se izvodi Papa test

Prilikom ginekološkog pregleda u rodnicu žene uvede se instrument spekulum (ili prednje i stražnje ogledalo) kojim se jasno prikaže rodnica i vrat maternice. Metodom grebanja, tj. struganja površine sa drvenom špatulom (ima ih više vrsta) uzme se uzorak rodnice i prenese na predmetno stakalce (V-uzorak, vaginalni uzorak), potom se uzme stanični uzorak sa vrata maternice koji se prenese na isto predmetno stakalce (C-uzorak, cervikalni uzorak). Na poslijetku se sa specijalno dizajniranom četkicom (citobrush) uđe što dublje u cervikalni kanal (kanalić vrata maternice) te okretanjem istrumenta oko osi prikupe se stanični uzorci i prenesu na predmetno stakalce. Takvo stakalce sada sadrži tri uzorka V, C, E, odnosno vaginalni, cervikalni i endocervikalni.

Ginekolog ispunjava pisani obrazac sa podacima pacijentice, datum zadnje menstruacije, porodi, uporaba kontracepcije, bolesti, prethodni Papa testovi, obrisci na HPV (HumaniPapiloma virus), ostali bakteriološki obrisci, prethodne kolposkopije, biopsije i ostali medicinski zahvati.

Stakalce sa uzorcioma potapa se u otopinu 95% etanola (fiksacija uzorka), potom se  predaje na odjel citologije gdje se vrši bojanje po Papanicolaouu. Nakon tog postupka bojanja stakalce pregledavaju citoskrineri i doktori specijalisti kliničke citologije. Tako obrađen Papa test sa nalazom tj. dijagnozom citologa i preporukom za daljnje postupanje, vidljivom na obrascu šalje se natrag ginekologu, koji uvidom u povijest bolesti pacjentice i ranije Papa nalaze predlaže daljnje procedure i medicinske postupke. Za svaku dijagnozu postoje postupnici o kojima ćemo pisati u daljnjim tekstovima, kao i objašnjenja normalnog i patološkog Papa testa.

Za napomenuti je i najnovovija LBC metoda (liquid base cyology) tekućinski ili likvidni Papa test gdje se uzima uzotak sa cerviksa i endocerviksa specijalnom četkicom (metlicom) koja se potapa u tekući sadržaj te se u bočici šalje na citologiju gdje se kompjuterski očitavava preparat.

Kada krenuti na preglede

Kada žena postane seksualno aktivna ili navrši 18 godina treba obavljati redovite ginekološke preglede koji uključuju i Papa test jednom godišnje, kontinuirano kroz cijeli život.Tada se rizik umiranja od raka vrata maternice može smanjiti i do 90%.

Papa test se radi jednom godišnje jer je razvoj cervikalnog karcinoma nepredvidljiv i niti jedan test nije 100% točan. Većina prekanceroznih abnormalnosti sporo napreduje i zahvaljujući tome moguće ih je otkriti i liječiti prije nego se razviju u karcinom. Ipak, neke abnormalnosti brzo napreduju otežavajući otkrivanje i liječenje.

Kod žena koje redovito rade Papa test vjerojatnije je da će se prekancerozne abnormalnosti na vrijeme otkriti.

U Hrvatskoj je Papa test dio nacionalnog program prevencije (probira) raka vrata maternice te se preporuča svake godine. U nekim zemljama svake tri godine, a u nekima svakih pet godina gdje se uvodi obrisak na HPV kao test probira ženama starijim od 30 godina.

Kako se pripremiti za Papa test

Potrebno je otići na pregled tako da se razmaz može uzeti 10 do 20 dana nakon prvog dana zadnje menstruacije, ne za vrijeme krvarenja. Ako imate tegoba, na pregled treba ići odmah. Nemojte koristiti vaginalne lijekove, kreme, pjene, deodorante, pudere ili kupke 48 do 72 sata prije testa. Nemojte imati seksualne odnose 24 do 48 sati prije testa. Sve nabrojeno može utjecati na interpretaciju i rezultate PAPA testa zbog mogućnosti ispiranja ili prikrivanja abnormalnih stanica.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika