Mitovi i zablude o covidu-19 s aspekta ženskog zdravlja

U rodilištima su na snazi sve propisane preventivne mjere zaštite, a način poroda diktiraju opstetričke indikacije. Tako trudnica zaražena s COVIDom-19 može roditi i vaginalno i kirurški, na carski rez, sve prema procjeni porodničara.

U ovo vrijeme prije godinu dana, Svijet je čuo za novi virus, koji je, nakon nekog vremena, nazvan COVID-19. Nepoznanica o ovom virusu ima i danas, ali ima i sve više znanstveno utemeljenih spoznaja. No, kako to obično biva kada je riječ o nečemu novome, stalno se pojavljuju i dezinformacije. Koje će vijesti pasti na plodno tlo, čemu će se vjerovati, ovisi o mnogim čimbenicima, a u tom kontekstu ne smije se zanemariti ni moć medija, u današnje vrijeme ponajprije elektroničkih. Uzevši u obzir znanstvene i stručne spoznaje o COVIDu-19 koje do sada znamo, razmotrit ćemo najčešće mitove i zablude o ovom virusu s aspekta ženskog zdravlja.

Trudnice su ugroženije od infekcije s COVID-19 od ostale populacije.

Netočno.

Trudnoća je “drugo stanje”, neki procesi u organizmu drugačiji su u trudne i žene koja nije trudna, nešto što se izvan trudnoće može smatrati odstupanjem od normalnoga, u trudnoći je normalno i tako dalje. No, prema svemu što do sada znamo, nema dokaza veće ugroze trudnica zbog infekcije s COVID-19. Tako se trudnicama bez opterećene anamneze preporuča, kao i ostaloj populaciji bez poznatih zdravstvenih rizika, pridržavanje općenitih uputa kada je o prevenciji riječ.

Novorođenče trudnice s dokazanom COVID-19 infekcijom bit će bolesno.

Netočno.

Trudnica zaražena s COVIDom-19 može virus prenijeti na plod, no prema dosadašnjem znanju, novorođenče se najčešće brzo i dobro oporavi, bez razvoja kliničke slike bolesti.

Tijekom pandemije s COVID-19 ne preporuča se medicinski potpomognuta oplodnja.

Netočno.

Eventualna ograničenja proizlaze iz naputaka o radu ustanova, no sami postupci MPO dozvoljeni su i obavljaju se i tijekom pandemije s COVID-19.

Porod trudnice s COVID-19 infekcijom mora biti na carski rez.

Netočno.

U rodilištima su na snazi sve propisane preventivne mjere zaštite, a način poroda diktiraju opstetričke indikacije. Tako trudnica zaražena s COVIDom-19 može roditi i vaginalno i kirurški, na carski rez, sve prema procjeni porodničara.

Preventivni ginekološki i pregledi iza poroda se u doba pandemije s COVID-19 otkazuju.

Netočno.

Preventivni pregledi su tekovina civilizacije, svijest o liječničkim kontrolama u zdravlju, kako bi se zdravlje očuvalo i kako bi se bolest ustanovila u ranoj fazi, kada jasnih simptoma bolesti još nema. Međutim, zbog preporuka nadležnih tijela, rade se jasnije trijaže, te se jasnije razmatraju ranije preporuke za preventivne preglede. Ako se tako procijeni, uzevši u obzir anamnestičke podatke i ranije nalaze, te medicinske stavove, preporuča se na neko, razumno vrijeme odgoditi dolazak u ginekološku ambulantu.

Žene s ginekološkim malignomom u doba pandemije s COVID-19 se ne liječe.

Netočno.

Onkološki bolesnici općenito liječe se u doba pandemije s COVID-19. Eventualna ograničenja mogu se ticati lokacija u kojima će se liječenja provoditi i zdravstvenih djelatnika koji će ta liječenja provoditi, a što je u nadležnostima odgovarajućih tijela.

Telefonske i konzultacije elektroničkom poštom u ginekološkim ambulantama u vrijeme pandemije s COVID-19 se preporučaju.

Točno.

Ginekolog će i na taj način dati jasne upute o daljnjem postupanju, bilo da je potrebno doći u zdravstvenu ustanovu, bilo da je moguće pregled ili konzultacije odgoditi za kasnije.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika