Trudnoća iza ginekološkog raka

Odmah na početku ćemo reći kako je trudnoća, spontana ili medicinski potpomognuta moguća i u žena koje se liječe od ginekološkog raka, odnosno koje su izliječene…

Odmah na početku ćemo reći kako je trudnoća, spontana ili medicinski potpomognuta moguća i u žena koje se liječe od ginekološkog raka, odnosno koje su izliječene, odnosno u kojih se definitivno liječenje planira za vrijeme iza ostvarene trudnoće. Naravno, sve ovisi o stadiju bolesti, o histološkom tipu raka, o terapijskim mogućnostima, o kondiciji i o dobi žene itd.

Spomenut ćemo kakvi su stavovi kada je riječ o raku vrata maternice, jajnika i endometrija, u žene generativne dobi koja želi trudnoću.

Najoptimističnija situacija, kada je riječ o želji za trudnoćom je rak endometrija, koji nije čest u ranoj generativnoj dobi žene. To je najčešće najmanje agresivan rak i najčešće od svih ženskih malignoma dijagnosticira se u najranijoj fazi bolesti, kada su mogućnosti liječenja veće, uspjeh liječenja je bolji, dapače odličan, kao i prognoza. Kada se ustanovi u ranoj početnoj fazi, može se napraviti poštedan dijagnostičko-terapijski zahvat, iza kojega je potrebna najprije kontrola, te ako se na kontroli potvrdi zadovoljavajuća uspješnost provedenog zahvata, može se planirati trudnoća. Iza trudnoće ponovno slijedi kontrola i razmišljanje o definitivnom liječenju.

Rak vrata maternice, odnosno cerviksa, malignom koji je najčešći u mlađih, odnosno žena generativne dobi, neprimjereno se često ustanovi u višim stadijima bolesti, kada je radikalan zahvat neophodan. Kada se ipak ustanovi u sasvim početnom stadiju bolesti, može se, u nekim slučajevima, operativni zahvat prilagoditi želji za trudnoćom. Budući se i u najpoštednijem operativnom zahvatu ipak u nekoj mjeri odstranjuje cerviks, odnosno dio cerviksa, takva je trudnoća od samog početka rizična, no nije neostvariva. Trudnoća u ovakvim slučajevima najčešće se planirano dovrši u točno određenim tjednima trudnoće, operativnim putem tijekom kojeg zahvata će se provesti i definitivno kirurško liječenje zbog osnovne bolesti.

Rak jajnika, rak koji se, ovisno o histološkom tipu, javlja u svakoj životnoj dobi žene, rijetko se ustanovi u početnoj fazi bolesti, kada se može razmišljati o očuvanju fertilitetne sposobnosti, no ima i takvih slučajeva. Kod ovog malignoma češće se desi situacija da se i tijekom trudnoće mora terapijski intervenirati zbog napredovanja osnovne bolesti.

Ginekološki rak, naročito rak vrata maternice, ako žena redovito obavlja kontrole, to jest obavlja ih prema uputama ginekologa, može se ustanoviti u ranim stadijima bolesti. Liječenje ginekološkog raka uključuje različite modalitete – kirurško, te liječenje citostaticima i zračenjem, ili pak razne kombinacije navedenih modaliteta.

Dovoljno rano ustanoviti bolest ne znači uvijek dovoljno rano za razmišljanje i planiranje buduće trudnoće, nego dovoljno rano kako bi uspjeh liječenja bio veći i kako bi se iza liječenja ostvarila najviše moguća kvaliteta života. U izvjesnom broju slučajeva, to znači i mogućnost trudnoće.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika