Perikarditis

Perikarditis je naziv za akutnu upalu osrčja tj. perikarda. Brojni su mogući uzroci akutnog perikarditisa. Uzroci perikarditisa mogu biti infekcijski i neinfekcijski. U infekcijske uzroke spadaju virusi, bakterije i gljivice.

Neinfekcijski uzroci su sistemske bolesti vezivnoga tkiva, maligne bolesti, radijacijska terapija, trauma prsnog koša te neki metabolički čimbenici. Prema literaturnim podacima najčešća vrsta akutnog perikarditisa je virusni ili idiopatski i to u oko 80-90% slučajeva poglavito u osoba s oslabljenim imunosnim sustavom, maligna bolest uzrok je oko 4,7-7% slučajeva, a tuberkuloza oko 3,9-4,7% slučajeva. U akutnom pertikarditisu nastaje infiltracija upalnim stanicama i odlaganje fibrina uz stvaranje manje ili veće količine tekućine tj. izljeva u osrčju tj. perikardu. U kasnijem tijeku bolesti moguće je i stvaranje priraslica tj. adhezija između listova osrčja ili između osrčja i okolnog tkiva.

Bol je česti simptom perikarditisa. Bol je promjenljivog intenzieta i lokalizacije, a  ovisna je o promjeni položaja tijela i o disanju. Lokalizacija boli je ispod prsne kosti sa širenjem u vrat, lijevo rame i u leđa. Ponekad lokalizacija boli može biti i u gornjem dijelu trbuha. Bolesnici osjećaju smanjenje boli kada su u sjedećem položaju, a pogoršanje boli pri dubokom udisaju i kašljanju ili kihanju. Uz bol simptomi mogu biti otežano disanje, nedostatak zraka, povišena tjelesna temperatura, pojačano znojenje i bolovi u mišićima.

Za dijagnostiku perikarditisa uz anamnezu i klinički pregled koriste se hematološke, serološke, mikrobiološke i imunološke pretrage, EKG, Rtg pluća i srca, ehokardiografija, kompjutorizirana tomografija (CT), nuklearna magnetna rezonancija (NMR) i punkcija perikardnog izljeva te određivanje tumorskih markera.

Bolesnici s akutnim perikarditisom liječe se u bolnici. Uz mirovanje provodi se analgezija i antiupalna terapija nesteroidnim antireumaticima (NSAR). Ako je bakterija uzrokovala perikarditis tada se primjenjuje antibiotska terapija prema antibiogramu. U nekih bolesnika potrebna je terapija i kortikosteroidima. Punkcija perikardnog izljeva-perikardiocenteza i drenaža izljeva provodi se u dijagnostičke svrhe, ali i u terapijske svrhe u slučaju velikog izljeva i prijeteće tamponade srca. Kirurško liječenje potrebno je u onih bolesnika s recidivirajućim oblicima perikardnoga izljeva. U komplikacije akutnog perikarditisa spada zahvaćenost miokarda, te recidivirajući kronični perikarditis, tamponada srca i konstrikcijski perikarditis.

Iz Belupove ljekarne, u liječenju akutnog perikarditisa  može se primijeniti lijek iz skupine nesteroidnih antireumatika: NEOFEN (ibuprofen).

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika