Kakva je to pretraga uroflow i čemu ona služi?

Ljudi vrlo rijetko razmišljaju o nekim automatizmima kao što je mokrenje ili npr. rad srca, disanje, treptanje očnim kapcima i slično, a sve to dok im ta funkcija ne počne stvarati određene teškoće.

Ljudi vrlo rijetko razmišljaju o nekim automatizmima kao što je mokrenje ili npr. rad srca, disanje, treptanje očnim kapcima i slično, a sve to dok im ta funkcija ne počne stvarati određene teškoće. Stoga nećete niti primijetiti koliko se Vaše pojedino mokrenje razlikuje od prethodnog ili slijedećeg i tako je to u zdravih ljudi. Zamislite kolika i kakva su odstupanja tek u oboljelih! Pored toga, neke bolesti nastaju naglo, akutno i smetnje se mogu odmah opaziti ali druge se razvijaju postupno godinama pa bolesnik i ne registrira odstupanja od normale koja je postojala godinama ranije. Mokrenje je jednostavno funkcija koja ovisi o mnogo čimbenika i svojim karakteristikama značajno oscilira, a mikciometrija (engl., uroflow) je pretraga kojom mjerimo određene parametre pojedinog mokrenja. Pravo mjerenjem, a ne osobnim stavom i subjektivnom procjenom, pokušavamo ovom pretragom objektivno sagledati koliko Vaše mokrenje odstupa od normalnog. Zbog svega navedenog je, katkad, potrebno pretragu i višekratno ponoviti.

     Najčešće ćete u urološkoj ambulanti dobiti ovakve upute: „Gospon, to vam je mokrenje u jedan aparat. Znate, niš ne boli i niš nije neugodno!“  Ili:“ Morate doći kad vam se već jako, ali zbilja jako mokri, tak da ne možete više izdržati, i onda se pomokrit u jedan aparat.“ Gdjekad ćete dobiti i pisane upute za pripremu za ovu pretragu.

     Dakle, ima tu i istine i neistine. Potrebno  je pomokriti se kad je Vam je uistinu „sila mokriti“ da bi izmokrili barem 200 ml urina jer jedino tada je pretraga, odnosno analiza mokrenja vjerodostojna. Važno je imati strpljenja da zaista nastane prirodna potreba i nagon na mokrenje, a ne naprezanjem istisnuti nešto urina u aparat samo da biste mogli reći da ste i tu pretragu odradili – jer tako je ona posve bezvrijedna i  ne govori ni o čemu, a takav nalaz (s premalo urina) možete slobodno baciti odmah u smeće. Važno je još da znate kako mi ovom pretragom ne analiziramo Vaš urin – mi ga nakon Vašeg mokrenja bacamo – nego sam akt mokrenja! Upravo zato ono mora biti u maksimalno prirodnim uvjetima. Iako to u bolnici nije uvijek lako ostvariti baš je zato s vaše strane potrebna suradnja kojom ćete sami osigurati barem dio optimalnih uvjeta za procjenu Vašeg mokrenja. Rekli smo, nije dobro nasilno izmokriti tek nešto urina bez jasnog nagona za mokrenjem, ali isto tako štetno je i kontraproduktivno „čekati zadnji čas“ kad više ne možete odgoditi mokrenje jer ni to nisu prirodni uvjeti. U takvim okolnostima stjenka mjehura se prejako i predugo rasteže pa joj snaga istiskivanja slabi, a to nam daje krivi uvid u realno stanje stvari. Dakle, nužno je maksimalno imitirati normalno stanje prilikom mokrenja – ne na prvi znak potrebe, ali niti čekati da potreba za mokrenjem postane neodgodiva!

Postoje li normalne vrijednosti i koje su?

Ovdje postaje nešto kompliciranije! Normalne vrijednosti su definirane prosječnim vrijednostima maksimalnog protoka (Qmax) u zdravoj populaciji pokazivati znatnu varijabilnost. Kod nekih pretraga i analiza bioloških funkcija, gdje postoji visoka varijabilnost parametara, potrebna je vještina interpretacije nalaza koja podrazumijeva više od pukog čitanja normiranih referentnih vrijednosti. Zato za interpretaciju nalaza mikciometrije trebate urologa! Uroflow je pretraga orijentacijskog značenja. Mogli bismo reći da se radi o testu probira  koji nam ukazuje na populaciju ispitanika koja bi mogla imati opstruktivno mokrenje. Sama opstrukcija se dokazuje drugom pretragom – cistometrijom, a uroflow nikako ne može biti dokaz opstrukcije. Nemaju svi urolozi jednako dobro mišljenje o ovoj jednostavnoj pretrazi. Mikciometrija je ipak neizostavni dio inicijalne dijagnostike bolesnika sa simptomima poremećene funkcije mokrenja.   

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika