Test erektilne funkcije: IIEF-5

Namjera je ovog teksta informirati čitatelje, koji iskazuju interes za procjenom vlastite erektilne funkcije/disfunkcije, kako postoji mogućnost objektivne samoprocjene te funkcije.

Mjesec je studeni, posvećen muškom zdravlju i poznat pod popularnim nazivom Movember. Taj naziv objedinjuje izraz za mušku odliku – brkove (Moustache) i internacionalno ime jedanaestog mjeseca u godini – Novembar. Tim povodom obraćam se primarno, malobrojnom, muškom dijelu čitateljstva.
Namjera je ovog teksta informirati čitatelje, koji iskazuju interes za procjenom vlastite erektilne funkcije/disfunkcije, kako postoji mogućnost objektivne samoprocjene te funkcije. Erektilna je funkcija (ili disfunkcija), u cjelokupnosti životnih aktivnosti velike većine muškarca, vrlo visoko rangirana. Iako su razlozi takvom stanju stvari mnogostruki i zadiru u sve životne aktivnosti, svi su odreda lako shvatljivi. Osobito se, u današnje vrijeme, većina mladih muškaraca brine i dvoji oko pojma erektilne funkcije/disfunkcije ne znajući, u vlastitoj neiskusnosti i nedovoljnoj upućenosti, o čemu se ovdje radi, govori i prakticira.
Vrlo je važno naglasiti, upravo za skupinu vrlo mladih muškaraca, kako erektilne tegobe moraju potrajati uzastopce nekoliko mjeseci da bi se smjelo govoriti o disfunkciji kao dijagnozi. Sporadični „seksualni (erekcijski) neuspjesi“ svakako nisu odmah znak nužno trajnijeg poremećaja, a kamoli dijagnoze.
IIEF – 5 je test (upitnik) s pet pitanja o vašoj erektilnoj funkciji, odnosno kako je vi sami procjenjujete, i ponuđenim graduiranim odgovorima gdje možete odabrati jedan od njih pet koji najbolje opisuje vaše stanje. Zbrajanjem dobijenih bodova (maksimalno ih je, dakle, 25) u ovisnosti o vašem odgovoru, dobijate zbroj bodova. Taj test, potpunog naziva International Indeks of Erectile Function – 5 (IIEF-5), možete naći na digitalnim pretraživačima. Steknete li 22-25 bodova može se zaključiti da erektilne disfunkcije nemate, a svaki manji zbroj svrstava vas u skupinu ispitanika s blagom (17-21), blagom do umjerenom (12-16), umjerenom (8-11) ili teškom (ukupni zbroj bodova 1-7) erektilnom disfunkcijom. Nepotrebno je naglašavati kako, da biste dobili što vjerodostojniju sliku vlastite erektilne funkcije, trebate na pitanja odgovarati posve otvoreno i odmjereno ne podliježući previše subjektivnom dojmu pojedinačnih iznimnih „erekcijskih uspjeha“ kao niti „razočaravajućih fijasko-situacija“. Pokušajte biti objektivni i sagledati stanje vlastite erekcijske funkcije kroz neko dulje vrijeve, npr. posljednjih šest mjeseci.
Treba naglasiti kako ovaj test (IIEF-5) služi isključivo za samoprocjenu erekcijske funkcije i ne pokriva cjelokupnu seksualnost u svim aspektima, što je znatno opsežniji pojam. Za to postoji opsežniji test s 15 pitanja koji se odnosi na šire aspekte seksualnosti. Ovdje, u testu IIEF-5, biti će vam postavljena pitanja o samopouzdanju u vlastitu erekcijsku funkciju, tvrdoći i trajanju erekcije, poteškoćama u njezinom održavanju tijekom spolnog odnosa te vlastitom zadovoljstvu, odnosno njegovoj učestalosti, prilikom spolnih odnosa.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika