Tumor testisa – samopregled i pregled urologa

Prije nekoliko godina pokrenuta je, od strane onkoloških i javno-zdravstvenih institucija, akcija naziva „Opipaj s razlogom“. Cilj te akcije je podići znanje i svjesnost populacije o potrebi i svrhovitosti što ranije dijagnostike tumora testisa. Još prije tridesetak godina to je bila, za većinu oboljelih mladih muškaraca (jer to je bolest mlađe muške dobi!), smrtonosna dijagnoza. Oskudno znanje populacije, slaba informiranost i sram muškaraca dovodili su do prekasnog dijagnosticiranja, a tada nije ni postojala tako učinkovita kemoterapija.

 Do današnjeg vremena su sve navedene komponentne, koje utječu na dijagnostiku i ishod liječenja, znatno izmijenjene. Sram mlađih muškaraca je daleko manji, a njihova informiranost, barem u urbanim sredinama, znatno veća. Ovdje je od iznimnog značaja napraviti čvrstu distinkciju između nekih pojmova. To su informiranost, s jedne strane,  te znanje i vještina s druge. Naime, mlađi muškarci u općoj populaciji mogu biti informirani o potrebi samopregleda, ali znanje i vještina pregleda i dalje je u rukama urologa. Drugim riječima, laik može, temeljem samopregleda, postaviti sumnju da nešto nije u redu, ali jedino urolog s određenim iskustvom može tu sumnju potvrditi ili isključiti. Samopregled laika ni u kojem smislu ne može zamijeniti pregled urologa!

Stoga, ovdje je važno navesti kako se samopregledom, kojem je cilj rana dijagnostika tumora testisa, obraća pažnja na oblik i primarno na konzistenciju testisa. Ne radi se samopregled zbog vidljivih promjena na koži (iako je i njih katkad korisno na vrijeme uočiti) ili okolini samg testisa već zbog ranog otkrivanja nevidljive, tvrde, bezbolne kvržice unutar tkiva testisa!  

Nadalje, novim razvojem događaja, posredovanih pandemijom unatrag godinu dana, favorizira se digitalni oblik komunikacije s urologom. Takva praksa ima svoje dobre strane u nekim okolnostima i olakšava te ubrzava razmjenu informacija i katkad je sasvim dostatna za postizanje razumnih ciljeva. Međutim, u drugim okolnostima, a sumnja na tumor testisa je upravo takvo stanje, pregled stručnjaka je nezamjenjiv. Pregled urologa, odnosno onoga koji zna što pipa, kako izgleda normalni – a kako patološki nalaz, nema alternative. Jedino urolog koji poznaje varijacije građe testisa u okvirima normalnoga, koji poznaje dijagnostički postupak u slučaju opravdanje sumnje na tumor i koji razborito zna odlučiti i preporučiti sljedeći korak te procijeniti i tempirati vrijeme, može utemeljeno i suvislo donositi preporuke i sugerirati odluke bolesniku.

Dakle, samopregled testisa služi pravodobnom postavljanju sumnje da možda nešto nije unutar tkiva testisa kako bi trebalo biti i taj „nalaz“ samopregleda je tek interpretacija onoga što je napipano – i to od strane laika – čovjeka koji interpretirati ne zna. Informiranost nije znanje! Utoliko, pregled urologa ostaje nezamjenjivi i neizbježni dio racionalnog postupka nakon postavljene sumnje samopregledom. Nemojte nastojati izbjegavati pregled urologa. On nema alternative, odnosno – nezamjenjiv je!

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika