Mišićni sindromi povezani sa statinima – 2. dio

Uzroci bolesti.

Mehanizam kojim ovi lijekovi uzrokuju mišićne simptome nije dovoljno razjašnjen. No, pretpostavlja se da određeni geni igraju ulogu u pojavi ovih sindroma.

U navedene gene ubrajamo one koji imaju utjecaj na metabolizam, transport ili djelovanje statina. Ovi geni uključuju varijacije gena citokroma P450 (važna molekula u metabolizmu većine lijekova) i gen receptora za vitamin D.

Ukoliko bolesnik ima poremećaj na razni gena koji je odgovoran za unos statina u jetru tada dolazi do veće koncentracije lijeka u krvi, uključujući i veću izloženost na razini mišića.

Pojedinačni statini mogu imati različite učinke na sintezu koenzima Q10 ( ubikinon), koji igra važnu ulogu u proizvodnji energije u mišićnim stanicama. Pretpostavlja se da smanjenje koenzima Q10 u skeletnim mišićima može pridonijeti ozljedi mišića. Dugotrajno liječenje pojedinim statinima može pridonijeti smanjenju koncentracije koenzima Q10 u mišićima.

Također postoje studije koje ukazuju na povećanje biljnih masti u stanicama kod visoke doze statina koje mogu uzrokovati toksičnost mišića. 

Određene etničke populacije mogu biti pod povećanim rizikom od statinske miopatije, kao i kombinacija statina i drugih lijekova. Kineska populacija može imati veću učestalost mišićnih simptoma ukoliko paralaleno uzima B3 vitamin. No, navedena činjenica se ne odnosi na sve statine.

U nekim slučajevima, statini uključuju povećani rizik od toksičnosti u bolesnika s poznatim  neuromuskularnim poremećajima ili razvojem klinički očite bolesti u bolesnika koji su imali bolest bez pojave simptoma prije početka primjene statina.

Statini mogu imati štetne učinke u bolesnika s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS) i stanjima koji imaju slične simptome kao ALS. Razine kolesterola u krvi može igrati važnu ulogu, budući da je povećana koncentracija lipida u krvi povezana s produljenim preživljavanjem kod ALS-a. Pojačani metabolizam povezan s ALS-om može zahtijevati veću dostupnost kolesterola kao izvora energije. Stoga kod ovih bolesnika se trebaju ukinuti statini iz liječenja.

Kod genetskih mišićnih poremećaja se smatra da statini lakše pokreću mišićne simptome nego u zdravih ispitanika zbog smanjene sposobnosti kompenzacije miotoksičnosti uzrokovane lijekovima. U takvih bolesnika mišićni simptomi često traju i nakon ukidanja statina. Tada se treba uraditi pretraga koja se zove elektromiografija (ispituje stanje mišića putem elektroda) i, eventualno biopsija mišića.

Bolesti koje mogu postati klinički jasne, dakle pokazati simptome, kod bolesnika na statinima uključuju mijasteniju gravis, mitohondrijalnu miopatiju, dermatomiozitis/polimiozitis i slične.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika