Statini

Kardiologija

Povišene masnoće u krvi i statini

Kardiologija

Doza statina nakon akutnog infarkta miokarda i dugoročni kardiovaskularni ishodi

Jedna od najvažnijih terapijskih mjera u sekundarnoj kardiovaskularnoj (KV) prevenciji nakon akutnog infarkta miokarda je intenzivna hipolipemička terapija u cilju redukcije LDL kolesterola. Kao najvažnija skupina hipolipemika primjenjuju se statini (inhibitori 3-hidroksi-3-metil-glutaril-koenzim A reduktaze). Zbog dokazanih boljih ishoda liječenja bolesnika nakon infarkta miokarda u cilju smanjenja KV morbiditeta i mortaliteta, Europsko kardiološko društvo u svojim […]

Kardiologija

Inteolerancija na terapiju statinima

Intolerancija na statine (lijekovi za smanjenje razine masnoća u krvi) je klinički sindrom koji označava pojavu nuspojava na statine zbog čega bolesnik prestaje uzimati statin. Ona može biti djelomična, što znači da se intolerancija javlja samo na pojedine statine i u određenim dozama, ili može biti potpuna kad se intolerancija javlja na sve statine i […]

Psihijatrija

Uporaba statina u liječenju rezistentne depresije

U članku objavljenom u časopisu JAMA veljači ove godine objavljeni su rezultati koji pokazuju kako dodavanje simvastatina standardnoj terapiji nije pokazalo bolji učinak nad placebom za pacijente s rezistentnom depresijom. Rezultati randomiziranih kliničkih studija u suprotnosti su s ranijim, manjim istraživanjima provedenim na pacijentima s velikim depresivnim poremećajem koji upućuju na zaključak kako bi statini […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Mišićni sindromi povezani sa statinima – 9. dio

Zaključak. ●Dijagnoza simptomatske statinske miopatije kod bolesnika koji imaju povišene vrijednosti kreatin kinaze (CK) obično je jednostavna i temelji se na vremenskoj povezanosti s početkom terapije statinima, kao i na nestajanju simptoma prilikom uklanjanja statina iz terapije. ● Određeni bolesnici mogu imati mišićne simptome bez povišenja CK u serumu i tada je teško biti siguran […]

Obiteljska medicina

Visok LDH

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Mišićni sindromi povezani sa statinima – 8. dio

Interakcije s drugim lijekovima. Izgleda da pravastatin i fluvastatin imaju mnogo manju mišićnu toksičnost od ostalih statina. Navedena dva statina imaju relativno nižu djelotvornost,  no međutim kada ostali statini uzrokuju miopatiju, a bolesnik treba statin u liječenju, onda se može koristiti jedan od ova dva. Važno je koristiti statin koji se ne metabolizira u velikoj […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Mišićni sindromi povezani sa statinima – 7. dio

Liječenje. – nastavak • Pričekati da se simptomi povuku. Nakon otklanjanja simptoma: •Ako bolesnik nije uzimao statin u visokoj dozi, ponovno se može započeti s istim statinom u nižoj dozi. •Ako je bolesnik uzimao statin u visokoj dozi, treba prijeći na drugi statin u ekvipotentnoj dozi (doza  s istim učinkom). Ukoliko bolesnik osjeti štetne mišićne […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Mišićni sindromi povezani sa statinima – 6. dio

Liječenje. U većini slučajeva mišićnih simptoma povezanih sa statinima nije potrebno nikakvo drugo liječenje, osim prestanka liječenja statinima. Dvije značajne iznimke su klinička rabdomioliza (mioglobin u urinu sa ili bez pogoršanjem funkcije bubrega), koja uvijek zahtijeva pažljivo praćenje i njegu, gotovo uvijek u bolnici; kao i imunološki posredovana nekrotizirajuća miopatija (npr. polimiozitis ili dematomiozitis), gdje […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Mišićni sindromi povezani sa statinima – 5. dio

Simptomi. Kada bolesnik koji uzima statin prijavi bol u mišićima ili slabost istih, potrebno je uzeti detaljnu anamnezu kako bi se procijenila predispozicija za miopatiju, a  pregled treba učiniti kako bi se isključila druga uobičajena stanja. Statin inducirani mišićni sindromi se obično manifestiraju kao slabost i / ili bol u proksimalnim mišićima s obje strane […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Mišićni sindromi povezani sa statinima – 4. dio

Interakcije s drugim lijekovima Simvastatin i u manjoj mjeri atorvastatin se metaboliziraju pomoću citokroma 3A4 (CYP3A4), dok se rosuvastatin i pravastatin ne uklanjaju putem ovih citokroma u jetri. To praktično znači da dva zadnja spomenuta statina imaju manji broj interakcija s drugim lijekovima.   Lijekovi koje inhibiraju CYP3A4 mogu povećati rizik od statinske miopatije zbog […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Mišićni sindromi povezani sa statinima – 3. dio

Rizični faktori. Mišićni simptomi ovise o karakteristikama pojedinih statina i dozi lijeka. Čini se da je rizik od miopatije najmanji kod fluvastatina i pravastatina. Ovi statini se ne metabiliziraju preko citokrom P450 – 3A4  i stoga je manja vjerojatnost da će biti uključeni u interakcije s drugim lijekovima. U slučaju fluvastatina, manji rizik može biti […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Mišićni sindromi povezani sa statinima – 2. dio

Uzroci bolesti. Mehanizam kojim ovi lijekovi uzrokuju mišićne simptome nije dovoljno razjašnjen. No, pretpostavlja se da određeni geni igraju ulogu u pojavi ovih sindroma. U navedene gene ubrajamo one koji imaju utjecaj na metabolizam, transport ili djelovanje statina. Ovi geni uključuju varijacije gena citokroma P450 (važna molekula u metabolizmu većine lijekova) i gen receptora za […]

Kardiologija

Prekid terapije statinima povećava rizik za kardijalne događaje nakon infarkta miokarda

Nakon infarkta miokarda bolesnici obično uzimaju od lijekova beta-blokator, antitrombocitne lijekove, ACE inhibitor i statin. Učinkovitost statina je dokazana u brojnim multicentričnim, randomiziranim studijama. Statine obično bolesnici dobro podnose, međutim ipak jedan manji dio bolesnika ne podnosi statine….