Mišićni sindromi povezani sa statinima – 7. dio

Liječenje. – nastavak

• Pričekati da se simptomi povuku.

Nakon otklanjanja simptoma:

•Ako bolesnik nije uzimao statin u visokoj dozi, ponovno se može započeti s istim statinom u nižoj dozi.

•Ako je bolesnik uzimao statin u visokoj dozi, treba prijeći na drugi statin u ekvipotentnoj dozi (doza  s istim učinkom). Ukoliko bolesnik osjeti štetne mišićne simptome na statinu „jakog“ učinka, preporučamo prijelaz na fluvastatin ili pravastatin.

•Ako je bolesnik već bio na niskoj dnevnoj dozi statina, treba se razmisliti o doziranju naizmjenično, dakle svaki drugi dan ili tri puta tjedno.

Treba provjeriti interakcije s drugim lijekovima, uključujući one povezane s uključivanjem novog lijeka ili promjenom u primjeni lijeka koji se uzima duže vrijeme koja može objasniti simptome.

•Procijeniti druga stanja koji mogu uzrokovati ili pogoršati simptome (nedostatak vitamina D, hipotireoza, zatajenje bubrega ili bolesti jetre). Treba liječiti hipotireozu ili nisku razinu vitamina D, ukoliko ih bolesnik ima.

Ako se pokaže da bolesnik sa statinskom miopatijom ima nedostatak vitamina D, razumno je procijeniti status vitamina D i primijeniti nadomjesnu terapiju vitaminom D, a zatim ponovno započeti terapiju statinima.

Pokazalo se da niske razine vitamina D mogu biti povezane sa statinskom miopatijom.

Zamjena statina — čini se da pravastatin i fluvastatin  imaju mnogo manju mišićnu toksičnost od ostalih statina. Stoga, kod bolesnika koji su razvili statinsku miopatiju (osim rabdomiolize), opcija je prijeći na jedan od tih lijekova nakon što simptomi nestanu nakon terapije statinima.

Doziranje naizmjenično. To se može biti slučaj sa statinima dužeg djelovanja (npr. rosuvastatin, atorvastatin), ali je manje vjerojatno sa statinima kraćeg djelovanja (npr. simvastatin, fluvastatin i pravastatin ).

Koenzim Q10 može imati ulogu u smanjenju mišićnih sindroma povezanih uz statine. No, nema velikih studija koje su dokazale isto, no pojedini bolesnici imaju dobar učinak prilikom uzimanja koenzima Q10 u smanjenju mišićnih simptoma uzrokovanih statinima.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika