Mišićni sindromi povezani sa statinima – 4. dio

Interakcije s drugim lijekovima

Simvastatin i u manjoj mjeri atorvastatin se metaboliziraju pomoću citokroma 3A4 (CYP3A4), dok se rosuvastatin i pravastatin ne uklanjaju putem ovih citokroma u jetri. To praktično znači da dva zadnja spomenuta statina imaju manji broj interakcija s drugim lijekovima.  

Lijekovi koje inhibiraju CYP3A4 mogu povećati rizik od statinske miopatije zbog interakcije sa statinima koji se metaboliziraju putem navedenih citokroma. Navedeni lijekovi uključuju: ciklosporin, određene antibiotike, lijekove za gljivice, lijekove za HIV i Hepatitis C.

Lijekovi za krvi tlak – Rizik se također povećava kada se simvastatin uzima s amlodipinom (lijek za krvni tlak), koji se metabolizira putem CYP3A4.

Lijekovi za HIV i hepatitis C – Kada se koriste statini koji se metaboliziraju putem CYP3A4, preporučuju se niske doze atorvastatina i rosuvastatina. Simvastatin je kontraindiciran kod ovih bolesnika.  

Sok od grejpa inhibira crijevni CYP3A4. Međutim, malo je vjerojatno da će dnevna konzumacija soka od grejpa povećati rizik od štetne interakcije ili ozljede mišića.

Istodobna primjena ciklosporina može povećati koncentraciju fluvastatina dva puta, a rosuvastatina i do 10 ili više puta. Ciklosporin je sigurno primijenjen s dozama fluvastatina dok je rosuvastatin kontraindiciran kod bolesnika koji stoje na terapiji Ciklosporinom.

Postoji i  povećani rizik od miopatije s kombinacijom liječenja niacinom i statinima. Niacin je B3 vitamin.

Interakcije se uvijek moraju provjeriti pri uzimanju više lijekova, i one se mogu spriječiti s izborom statina, ograničenja doze i korištenje specifičnih preparata koji sprječavaju neželjene nuspojave.

Iako tjelovježba može biti okidač za mišićne sindrome povezane sa statinima i povećanje razine CK (kreatin-kinaze), bolesnici koji uzimaju statine mogu nastaviti s tjelovježbom. Tjelovježba visokog inteziteta kod ljudi koji nisu vježbali ranije, može povećati rizik od ozljede mišića. Iako su navedene ozljede obično blage. Tjelovježba uz terapiju statinima može izazvati rabdomiolizu u bolesnika s prethodnom metaboličkom mišićnom bolešću.

Čini se da umjereni i planirani tjelesni trening štiti vlakna skeletnih mišića od učinaka statina. Kod osoba koje su trenirale izdržljivost, kan na primjer maraton, pokazale su veću osjetljivost na povišenje CK i to uglavnom kod starijih trkača. No, s jako blagim simptomima.

Čimbenici rizika za pojavu mišićnih simptoma uz trening su uključivali veću dozu simvastatina, ženski spol, azijsku populaciju, stariju dob, niži indeks tjelesne mase i šećernu bolest.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika