Mišićni sindromi povezani sa statinima – 6. dio

Liječenje.

U većini slučajeva mišićnih simptoma povezanih sa statinima nije potrebno nikakvo drugo liječenje, osim prestanka liječenja statinima. Dvije značajne iznimke su klinička rabdomioliza (mioglobin u urinu sa ili bez pogoršanjem funkcije bubrega), koja uvijek zahtijeva pažljivo praćenje i njegu, gotovo uvijek u bolnici; kao i imunološki posredovana nekrotizirajuća miopatija (npr. polimiozitis ili dematomiozitis), gdje je potrebna imunosupresivna terapija.

Ako bolesnikova anamneza, fizički pregled i mjerenja kreatin kinaze pokazuju značajke miopatije izazvane statinima, prva linija liječenja je prestajanje uzimanja statina, promatranje simptoma i praćenje kreatin kinaze u krvi.

Može se pokušati ponoviti terapija sa statinima kako bi se procijenilo vraćaju li se simptomi miopatije izazvane statinima. Većina bolesnika s mijalgijom ili miozitisom će tolerirati ponovno uvođenje istog statina, po mogućnosti u nižoj dozi, nakon što simptomi nestanu.

Ako su mišićni simptomi podnošljivi i kreatin kinaza nije povišena ili je manja od 10 puta iznad gornje granice normale, statini se mogu nastaviti koristiti, uz često praćenje simptoma i kreatin kinaze, sve dok simptomi ne postaju izraženiji.

 U bolesnika s podnošljivim problemima povezanim s mišićima i koncentracijom kreatin kinaze više od 10 puta iznad gornje granice normale ili u onih s rabdomiolizom, terapiju statinima treba prekinuti i procijeniti rizike i koristi od ove terapije. Možda će se trebati razmotriti alternativna klasa lijekova za snižavanje lipida.

Bolesnici sa simptomatskom ili asimptomatskom rabdomiolizom zbog statina trebaju odmah prekinuti terapiju. Ovi bolesnici bi trebali piti velike količine tekućine kako bi se olakšalo bubrežno izlučivanje mioglobina i spriječilo zatajenje bubrega.

Imunološki posredovana miopatija — Liječenje ovog stanja uključuje trenutni prekid uzimanja statina, te se daju lijekovi kao i kod drugih autoimunih bolesti, npr. oralni steroidi, metotreksat, intravenski imunoglobuli (IVIG) i slično.

Opći pristup — ako bolesniku treba statin i ima simptome mišićne boli ili slabosti (osim rabdomiolize) može se uraditi slijedeće.

•Prekinuti uzimanje statina.

• Procijenite druge uzroke simptoma, uključujući depresiju i tjeskobu ili nuspojave povezane s drugim lijekovima koje bolesnik uzima.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika