Mišićni sindromi povezani sa statinima – 6. dio

Liječenje.

U većini slučajeva mišićnih simptoma povezanih sa statinima nije potrebno nikakvo drugo liječenje, osim prestanka liječenja statinima. Dvije značajne iznimke su klinička rabdomioliza (mioglobin u urinu sa ili bez pogoršanjem funkcije bubrega), koja uvijek zahtijeva pažljivo praćenje i njegu, gotovo uvijek u bolnici; kao i imunološki posredovana nekrotizirajuća miopatija (npr. polimiozitis ili dematomiozitis), gdje je potrebna imunosupresivna terapija.

Ako bolesnikova anamneza, fizički pregled i mjerenja kreatin kinaze pokazuju značajke miopatije izazvane statinima, prva linija liječenja je prestajanje uzimanja statina, promatranje simptoma i praćenje kreatin kinaze u krvi.

Može se pokušati ponoviti terapija sa statinima kako bi se procijenilo vraćaju li se simptomi miopatije izazvane statinima. Većina bolesnika s mijalgijom ili miozitisom će tolerirati ponovno uvođenje istog statina, po mogućnosti u nižoj dozi, nakon što simptomi nestanu.

Ako su mišićni simptomi podnošljivi i kreatin kinaza nije povišena ili je manja od 10 puta iznad gornje granice normale, statini se mogu nastaviti koristiti, uz često praćenje simptoma i kreatin kinaze, sve dok simptomi ne postaju izraženiji.

 U bolesnika s podnošljivim problemima povezanim s mišićima i koncentracijom kreatin kinaze više od 10 puta iznad gornje granice normale ili u onih s rabdomiolizom, terapiju statinima treba prekinuti i procijeniti rizike i koristi od ove terapije. Možda će se trebati razmotriti alternativna klasa lijekova za snižavanje lipida.

Bolesnici sa simptomatskom ili asimptomatskom rabdomiolizom zbog statina trebaju odmah prekinuti terapiju. Ovi bolesnici bi trebali piti velike količine tekućine kako bi se olakšalo bubrežno izlučivanje mioglobina i spriječilo zatajenje bubrega.

Imunološki posredovana miopatija — Liječenje ovog stanja uključuje trenutni prekid uzimanja statina, te se daju lijekovi kao i kod drugih autoimunih bolesti, npr. oralni steroidi, metotreksat, intravenski imunoglobuli (IVIG) i slično.

Opći pristup — ako bolesniku treba statin i ima simptome mišićne boli ili slabosti (osim rabdomiolize) može se uraditi slijedeće.

•Prekinuti uzimanje statina.

• Procijenite druge uzroke simptoma, uključujući depresiju i tjeskobu ili nuspojave povezane s drugim lijekovima koje bolesnik uzima.

Imate pitanje vezano za zdravlje?

Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Povezane teme

Bol

Spinalni hemangiom – 4. dio

Simptomi Simptomi spinalnih hemangioma su: Kada hemangiom kralježnice pokazuje simptome, simptomi su obično slični kao i kod drugih bolnih stanja kralježnice. Spinalni hemangiomi mogu uzrokovati bol u leđima na mjestu gdje se nalaze, ali i nelagodu duž zahvaćenog živca u nozi, kao i simptome povezane s kralježničnom moždinom. Ukoliko je došlo do pritiska hemangioma na […]

Grčenje

Grčenje mišića – molim savjet

Bol

Uloga vitamina D kod ublažavanja menstrualnih bolova

Bol, grčevi i neugoda tijekom menstruacije normalna su pojava međutim, jaku bol koja onemogućuje provođenje svakodnevnih aktivnosti ne bismo trebali smatrati normalnim stanjem. Bolna menstruacija naziva se još i dismenoreja i postoje dva tipa dismenoreje: primarna i sekundarna. Primarna dismenoreja odnosi se na bol neposredno prije i tijekom menstruacije, dok sekundarna dismenoreja predstavlja pojavu menstrualne […]

Atrofija mišića

Što je sarkopenija?

Sarkopenija je progresivni gubitak mišićne mase i snage. Predstavlja atrofiju mišića poradi koje se javlja slabost. Tjelesna neaktivnost i nezdrava prehrana mogu pridonijeti ovom procesu. Stanje obično pogađa stariju populaciju i uveliko utječe na kvalitetu života smanjujući neovisnost i povećavajući potrebu za dugotrajnom njegom. Sarkopenija utječe na mišićno-koštani sustav i glavni je čimbenik povećane slabosti, […]

Hipolipemička terapija

Doza statina nakon akutnog infarkta miokarda i dugoročni kardiovaskularni ishodi

Jedna od najvažnijih terapijskih mjera u sekundarnoj kardiovaskularnoj (KV) prevenciji nakon akutnog infarkta miokarda je intenzivna hipolipemička terapija u cilju redukcije LDL kolesterola. Kao najvažnija skupina hipolipemika primjenjuju se statini (inhibitori 3-hidroksi-3-metil-glutaril-koenzim A reduktaze). Zbog dokazanih boljih ishoda liječenja bolesnika nakon infarkta miokarda u cilju smanjenja KV morbiditeta i mortaliteta, Europsko kardiološko društvo u svojim […]

Kolesterol

Povišene masnoće u krvi i statini

Iz iste kategorije

Fizikalna medicina i rehabilitacija

ACNES – 2. dio

Simptomi koji se javljaju kod ACNES-a? Simptomi ACNES-a mogu biti akutni ili dugotrajni. Bol se opisuje kao lokalizirana, tupa i kao osjećaj pečenja. Bol se može pogoršati prilikom aktivnosti, npr. kada se bolesnik okreće ili saginje. Odmaranje može pomoći u smanjenju intenziteta bola. Bol se obično javlja kod mlađih ljudi i obično započinje noću. Bolesnici […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

ACNES – 1. dio

Što je ACNES ? Sindrom uklještenja prednjeg kožnog živca (Anterior cutaneous nerve entrapment syndrome – ACNES) je stanje koje može uzrokovati dugotrajnu bol u području trbuha. Može se pojaviti kada su završne grane donjih međurebrenih živaca pritisnute u području trbušnih mišića. ACNES se očituje kao intenzivna lokalizirana neuropatska bol. Budući da se radi o rijetkom […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Bol u koljenu – možete li mi očitati MR?

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Bolna osjetljivost uzrokovana opioidima? – 4. dio

Liječenje. Buprenorfin (djelomično se veže za opioidne receptore, a djelomično ih blokira), je korišten kao analgetik, a u kombinaciji s naloksonom (antidot za opioide) pri liječenje ovisnost. Postoji mogućnost da bi i rotacija na ovaj lijek mogla smanjiti bolnu osjetljivost uzrokovanu nekim drugi opioidom, no dugoročni učinci su još uvijek nejasni. Zaključak. Hiperalgezija je pojačan […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Bolna osjetljivost uzrokovana opioidima? – 3. dio

Možemo li predvidjeti razvoj ovog stanja? Još ne možemo pouzdano predvidjeti hoće li netko razviti osjetljivost uzrokovanu opioidima ili ne. Postoje genetski i okolišni čimbenici koji igraju bitnu ulogu u razvoju ovog stanja. Kod nekih bolesnika je potrebna dugotrajna izloženost opioidima, dok kod drugih ide jako brzo, čak i kroz nekoliko dana. Za razvoj ovog […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Bolna osjetljivost uzrokovana opioidima? – 2. dio

Simptomi Prilikom ozljede tijelo pokušava samo popraviti oštećenje, primjerice zaustaviti krvarenje, spriječiti infekciju i očuvati pokretljivost. U ovoj fazi je bitno pomoći organizmu u oporavku i moderne preporuke ukazuju da su opioidi korisni u akutnoj boli s korištenjem tri do pet dana. Njihov svrha je pomoći tijelu u mobilizaciji nakon ozljede. Osim u pomoći pri […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Bol u lopatici – što bi to moglo biti?

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Bolna osjetljivost uzrokovana opioidima? – 1. dio

Bolna osjetljivost uzrokovana opioidima? Hiperalgezija je pojačan doživljaj bola u odnosu na podražaj koji inače ne bi izazvao toliku bol. Dakle bolni podražaj koji uzrokuje blagu bol se doživi kao bol visokog inteziteta. Ponekad sami opiodi mogu uzrokovati pojačanu osjetljivost na bol ili hiperalgeziju. Na prvi pogled se čini dosta neobično da opioidi, lijekovi koji […]