Koja je „prava faza“ menstruacijskog ciklusa

U žena generativne dobi sva dijagnostika i liječenje zbog ginekološke bolesti, odnosno sumnje na ginekološku bolest, obavlja se u odgovarajućim fazama menstruacijskog ciklusa.

Naravno, u slučaju bilo kakve hitnosti, odnosno u slučaju vitalne indikacije, postupa se neovisno o fazi menstruacijskog ciklusa (dalje: MC), te ako je takva situacija i tijekom menstruacijskog krvarenja. Također je samo po sebi razumljivo kako su izuzetak od ovog pravila i trudnice.

Koja je „prava“ faza menstruacijskog ciklusa?

Izraz „prava“ faza menstruacijskog ciklusa je više kolokvijalni izraz, ispravnije bi bilo reći „odgovarajuća“ faza MC-a, jer se neki pregledi, neke pretrage, neko liječenje i kontrole provode u prvoj, neki u drugoj fazi MC-a. A – što su to „prva“ i „druga“ faza MC-a? Naravno, o ovome smo ranije detaljno raspravljali, pa naše vjerne čitateljice sve već znaju, a za one koje će to tek postati kratko ćemo se osvrnuti i pojasniti ove izraze.

Menstruacijski ciklus je period od prvog dana jedne do prvog dana sljedeće menstruacije. Uobičajeno traje 28-32 dana, +/- nekoliko dana. To je vrlo kompleksan proces, koji uključuje razne hormone (GnRH, FSH, LH, estradiol, prolaktin, progesteron, testosteron i njegove frakcije, androstendion, SHBG; hormoni štitnjače), spolne organe (jajnici, jajovodi, maternica, vagina) i mozak. Za uredan MC važno je da sve tri razine funkcioniraju besprijekorno.

Najjednostavnije rečeno, prva faza MC-a je period od prvog dana menstruacije pa do ovulacije, odnosno, laički rečeno do sredine MC-a i sinonim je folikularna faza, a druga faza MC-a je od ovulacije do prvog dana sljedeće menstruacije, a sinonim za tu fazu je proliferativna faza.

Trajanje druge, proliferativne faze MC-a je konstantno i traje 14-ak dana, a trajanje prve ili folikularne faze MC-a je varijabilno. U žena koje imaju redovite MC, neovisno traju li oni 28 dana, ili 30 ili 35 dana, ili dulje, uglavnom su trajanje obje faze MC-a konstantni (primjerice, kod MC od 35 dana, prva faza traje 21 dan, druga 14 itd.). S druge strane, u žena koje nemaju redovite MC, trajanje faza MC-a ne može se predvidjeti, no retrogradno se o tome može zaključiti.

Ako nema posebnih okolnosti, tj. ako je riječ o preventivnom ginekološkom pregledu i o tzv. hladnoj operaciji, sve se obavlja u prvoj fazi MC-a. U tom smislu se žene uvijek pita za datum zadnje menstruacije, te se postupanje planira za dane neposredno po završetku menstruacijskog krvarenja, idealno do oko 12-og dana MC-a.

Ako su u pitanju neki posebni postupci, kao što je postavljanje ili vađenje intrauterinog uloška, spirale, isto se radi tijekom menstruacijskog krvarenja, a ako se prati folikulogeneza u kontekstu dijagnostike neplodnosti, onda je ultrazvučne kontrole potrebno obavljati više puta tijekom MC-a.

Ako je u pitanju životna ugroza, postupa se odmah, neovisno o fazi menstruacijskog ciklusa.

Što bi trebalo zapamtiti iz ovog članka?

Najvažniji podatak u ginekološkoj anamnezi je datum zadnje menstruacije. S obzirom na taj podatak planira se sve ostalo.

Iz svakodnevnog ambulantnog rada vidimo kako žene podatak o datumu zadnje menstruacije najčešće imaju u mobitelu, ne pamte ga, niti pogledaju u mobitel prije ulaska u ordinaciju i tako se nepotrebno gubi dragocjeno vrijeme. Čini nam se kako ipak ne bi trebao biti problem podatak o datumu zadnje menstruacije znati prije negoli se uđe u ginekološku ordinaciju, zar ne?

Informacija o datumu zadnje menstruacije kod naručivanja na pregled nipošto nije bezvezno pitanje medicinske sestre i ako nije u pitanju hitnoća, pa vas medicinska sestra naruči za 20-ak dana, jer ste sada pred menstruaciju, imajte na umu informacije iz ovog članka i kako ona zapravo postupa prema pravilima struke.

Napokon, ako niste bili sigurni u datum zadnje menstruacije kada ste se naručivali, ili ste neplanirano baš dobili menstruaciju u termin pregleda (jer imate neredovite MC, a ne zato što je neko hitno stanje u pitanju), ili je pak menstruacija u završetku, ili bi menstruacija prema „računici“ trebala nastupiti u sljedećih nekoliko dana, pa vas zbog bilo kojega od ovih razloga ginekolog „prenaruči“ – i to je upravo prema pravilima struke i za vaše dobro.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika