Mjesto bikalutamida u hormonskoj terapiji raka prostate

Rak prostate je drugi po učestalosti malignom kod muškaraca, kako u zemljama Zapada tako i u Republici Hrvatskoj (16% od ukupno oboljelih muškaraca od raka). U Hrvatskoj je 2009.godine od raka prostate.

Rak prostate je drugi po učestalosti malignom kod muškaraca, kako u zemljama Zapada tako i u Republici Hrvatskoj (16% od ukupno oboljelih muškaraca od raka). U Hrvatskoj je 2009.godine od raka prostate je oboljelo gotovo 1800 muškaraca dok godišnje umre oko 300 bolesnika. Pri postavljanju dijagnoze 1/3 bolesnika se dijagnosticira u lokaliziranom stadiju bolesti, u 1/3 bolesnika nalazimo lokalno uznapredovanu bolest dok se u 1/3 bolesnika dijagnosticira metastatska bolest.

Rak prostate je hormonski ovisan tumor i njegov razvoj i rast izravno ovisi o stimulaciji muškim spolnim hormonom – testosteronom. Blokada stimulacije testosteronom logičan je put u zaustavljanja raka prostate, kako lokaliziranog ili lokalno uznapredovanog raka tako i metastatske bolesti te je hormonska terapija osnovni oblik liječenja ove bolesti.

Nekoliko je oblika hormonskog liječenja raka prostate:

  • medikamentozna ili kirurška kastracija,
  • monoterapija bikalutamidom 150 mg,
  • potpuna androgena blokada,
  • intermitentna androgena deprivacija.

Kirurška kastracija (bilateralna subkapsularna orhidektomija) indicirana je u liječenju metastatskog raka prostate. Kao alternativa kirurškoj kastraciji primjenjuje se medikamentozna kastracija tzv. LHRH agonostima (goserelin, leuprolid, buserelin) ili rijetko LHRH antagonistima (abareliks, degareliks). Medikamentozna kastracija se osim kod metastatskog raka prostate primjenjuje i u liječenju nemetastatske bolesti i to kod bolesnika koji su radikalno operirani, ali su pri operativnom zahvatu  nađeni zdjelični limni čvorovi koji su zahvaćeni tumorskim tkivom te kod bolesnika visokog ili srednjeg rizika kojima je indicirana primarna raditerapija. Tada se hormonska kastracijska terapija primjenjuje dugotrajno (2-3 godine) ili kratkotrajno (6 mjeseci). U kombinaciji s radioterapijom kastracijska terapija započinje 2-3 mjeseca prije početka zračenja (neoadjuvantno), traje tijekom provođenja zračenja oko 2 mjeseca (konkomitantno) i provodi se nakon završetka radioterapije (adjuvantno) do 2-3 godine. Obično se prije i tijekom zračenja LHRH agonisti kombiniraju s tzv.perifernim antiandrogenim lijekovima (bikalutamid u dozi od 50 mg – Bixalan 50 mg) koji blokiraju vezanje testosterona na androgene receptore i takav oblik liječenja se naziva potpuna androgena blokada. Cilj združene radioterapije i hormonske terapije jest smanjenje veličine bolesti s ciljem smanjenja kliničkog ciljnog volumena i time veća pošteda okolnog tkiva (downstaging), povećanje učinkovitosti zračenja (smanjenje broja tumorskih stanica na koje zračenje treba djelovati, povećanje protoka krvi kroz prostatu i time smanjenje hipoksičnih zona, sinegistički učinak kroz apoptozu) te eradikacija mikroskopske diseminirane bolesti. Učinkovitost združene radio-hormonske terapije potvrdile su brojne studije: RTOG 86-10, RTOG 85-31, EORTC 22863,…Rezultati navedenih studija su pokazali da združena terapija poboljšava lokalnu kontrolu bolesti,  smanjuje pojavnost udaljenih metastaza, poboljšava preživljenje bez znakova bolesti, smanjuje mortalitet od raka prostate i poboljšava ukupno preživljenje.

Osim kastracijske terapije LHRH agonistima u liječenju nemetastatskog ali lokalno uznapredovalog raka prostate kod bolesnika kojima je indicirana primarna radioterapija primjenjuje se i monoterapija bikalutamidom u dozi od 150 mg (Bixalan 150 mg). Bikalutamid je nesteroidni antiandrogen koji se veže na receptor za androgene i tako blokira vezanje androgena na njegov specifični receptor. Kao nesteroidni antiandrogen bikalutamid ne posjeduje progestacijske osobine, ne suprimira gonadotropin, vrijednost LH nije snižena niti je smanjena sinteza testosterona. Osobitost bikalutamida jest da je afinitet za androgene receptore 2 do 4 puta veći nego kod flutamida i 2 puta veći nego kod nilutamida te da ima veću specifičnost za androgene receptore nego oba spomenuta antiandrogena. Bikalutamid ,nadalje, dulje održava antagonističku aktivnost nego flutamid ili nilutamid te također inhibira koaktivatore androgenih receptora i jače aktivira kosupresore androgenih receptora od flutamida ili nilutamida.

Učinkovitost bikalutamida u dozi od 150 mg u liječenju nemetastatskog lokalno uznapredovalog raka prostate u kombinaciji s primarnom radikalnom radioterapijom potvrđena je tzv. Early Prostate Cancer Programm studijom koja je uključila preko 8000 bolesnika s nemetastatskim rakom prostate koji su se planirali liječiti standardnim oblicima za nemetastatski rak prostate (radikalna prostatektomija, radikalna radioterapija, opservacija). Studija je bila podijeljena u 3 podstudije, ovisno o regiji u kojoj su se provodile: Trial 23 (sjeverna Amerika), Trial 24 (zapadna Europa), Trial 25 (Skandinavija). Bolesnici uključeni u studiju primali su kombinaciju standardnog liječenja i bikalutamida od 150 mg ili su samo liječeni standardnim metodama liječenja. Nakon medijana praćenja od 7.4 godine studija je pokazala da su bolesnici s nemetastatskim lokalno uznapredovalim rakom prostate kojima je bila indicirana radikalna radioterapija, a koji su primali bikalutamid u dozi od 150 mg, imali za 35% bolje ukupno preživljenje ( HR 0.65, p=0.03) i za 31% bolje preživljenje bez progresije bolesti (HR 0.69, p

Osim u dozi od 150 mg, bikalutamid se primjenjuje i u dozi od 50 mg (Bixalan 50 mg) i to kao dio tzv.potpune androgene blokade i to nakon progresije metastatskog raka prostate pod samom kastracijskom terapijom (kirurškom ili medikametoznom) ili kao što je prethodno spomenuto tijekom neoadjuvantne i adjuvantne hormonske terapije kod bolesnika s nemetastatskim ali lokalno uznapredovalim rakom prostate visokog i srednjeg rizika, a koji se liječe radikalnom radioterapijom.

Bikalutamid posjeduje značajno povoljniji profil podnošljivosti i sigurnosti u usporedbi s ostalim antiandrogenima, uključujući ciproteron acetat, nilutamid i flutamid. Najčešće neželjene posljedice liječenja bikalutamidom su bol u dojkama (73% bolesnika) i ginekomastija (69% bolesnika), ali blagog ili srednjeg intenziteta u više od 90% slučajeva. Ostale prijavljene nuspojave s bikalutamidom su niske incidencije: impotencija (9% bolesnika), smanjeni libido (4% bolesnika), valunzi (9% bolesnika) i poremećaj jetrenih transaminaza (3% bolesnika).

Imate pitanje vezano za zdravlje?

Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Povezane teme

Gripa

Imam sve simptome trudnoće – mislite li da sam trudna?

Zašto nastaje osjećaj pritiska u glavi?

Pritisak u glavi može biti posljedica glavobolje ili infekcije uha, ali može signalizirati i teže stanje, poput potresa mozga. Može se pojaviti s drugim simptomima poput vrtoglavice. Brojna stanja mogu uzrokovati osjećaj stezanja, težine ili pritiska u glavi. Većina stanja koja rezultiraju pritiskom u glavi nisu razlog za uzbunu. Uobičajene uključuju tenzijske glavobolje, migrenu, stanja […]

Liječnik obiteljske medicine

Vrtoglavica

Vrtoglavica/vertigo je nespecifičan simptom koji je vrlo čest u praksi liječnika opće/obiteljske medicine (LOM-a), te čini oko 2-3 % razloga posjeta. Vrtoglavica je iluzija okretanja tijela ili okoline te je simptom, a ne dijagnoza. Pri obradi bolesnika najvažnije je utvrditi radi li se uopće o vrtoglavici ili se radi o poremećaju ravnoteže, presinkopalnom stanju, fobičkom […]

Alzheimerova bolest

Koronarna bolest i demencija

Odrasle osobe kojima je dijagnosticirana koronarna bolest srca pod povećanim su rizikom za razvoj demencije, uključujući sve uzroke, Alzheimerovu bolest kao i vaskularnu demenciju, koja nosi najveći rizik od oko 36% — ako se javlja prije dobi od 45 godina. Navedeno pokazuju rezultati velike opservacijske studije. Studija je uključila 432,667 ispitanika iz Velike Britanije, prosječne […]

Intrauterini uložak

Intrauterini uložak i trudnoća – molim savjet

Europsko kardiološko društvo

Smjernice Europskog kardiološkog društva za bolesnike: Prevencija srčanožilnih bolesti – 2. dio

5. Odrasle osobe svih dobi trebale bi najmanje 150-300 minuta u tjednu primjenjivati umjerenu tjelesnu aktivnost ili 75-150 minuta u tjednu primjenjivati tjelesnu aktivnost visokog intenziteta. Ukoliko ne možete ove ciljeve postići, budite aktivni koliko možete, jer je bilo koja aktivnost bolja od neaktivnosti. 6. Temelj prevencije srčanožilnih bolesti su zdrave prehrambene navike: usvojite mediteranski […]

Iz iste kategorije

Onkologija

Antidepresivi kao dodatna terapija boli onkoloških bolesnika

The International Association for the Study of Pain (IASP) definira bol kao neugodno senzorno i emocionalno iskustvo povezano s aktualnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva.

Onkologija

Što je palijativna medicina i koje su perspektive palijativne skrbi u Hrvatskoj?

Ljudski život je jedan i neponovljiv i svako ljudsko biće ima pravo da ga dostojanstveno završi. Završetak ljudskog života u suosjećanju i ljudskom dostojanstvu je temeljni postulat.

Onkologija

Serumske vrijednosti Vitamina D u onkoloških bolesnika

Posljednjih dvadesetak godina istraživanja u području uloge vitamina D u imunološkim procesima, metabolizmu i onkologiji dobila su značajnu ulogu. Vitamin D receptor (VDR) nalazi se na normalnim stanicama.

Onkologija

Pregled dojki

Onkologija

Karcinom prostate

Karcinom prostate je maligna bolest prostate od koje obolijevaju većinom muškarci stariji od 50 godina i jedan je od vodećih uzroka smrti .Ukoliko se javi u mlađih ljudi tada bolest ima lošiju prognozu.

Onkologija

Prevencija raka prostate i antioksidansi

Karcinom prostate je u novije vrijeme prepoznat kao jedan od vodećih zdravstvenih problema muškaraca druge i treće životne dobi. Najčešća je maligna bolest muške populacije i drugi uzročnik smrti.

Onkologija

Rak dojke

Onkologija

Rak prostate – najčešći rak u muškaraca

Prostata je žlijezda koju ima svaki muškarac. Latinski prostata znači onaj koji stoji na čelu, a Hrvatski predstojna žlijezda. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) sedam od deset muškaraca ne zna da ima prostatu, gdje se ona nalazi, niti čemu ona služi.