Kardiomiopatija

Kardiologija

Hipertrofijska kardiomiopatija – 1. dio

Hipertrofijska kardiomiopatija je nasljedna bolest koja se prenosi autosomno dominantno. Uzrokuje hipertrofiju stijenke lijeve srčane klijetke, dominantno srčane pregrade između klijetki (interventrikularni septum), koja u ovoj bolesti bude šira od 1,5 centimetra, a bolesnici primarno ne boluju od arterijske hipertenzije ili srčane greške koja bi uzrokovala hipertrofiju. Uzrok ove kardiomiopatije je mutacija gena zaduženih za […]

Kardiologija

Nekompaktna kardiomiopatija lijeve klijetke – 1. dio

Nekompaktna kardiomiopatija lijeve klijetke rijetka je bolest s prevalencijom od 0,01% do 0,3% u odraslih osoba…

Kardiologija

UZV srca

Kardiologija

Konzumiranje alkoholnih pića i fibrilacija atrija – 2. dio

Rezultati meta-analize 23 studije koje su provedene na 29 547 ispitanika pokazuju da je blago konzumiranje alkoholnih pića povezano sa srednje visokim kardiovaskularnim rizikom.

Kardiologija

Uloga acetilsalicilne kiseline u primarnoj prevenciji kardiovaskularnog mortaliteta i morbiditeta

Do 2020. godine kardiovaskularne bolesti će postati globalno najvažniji uzrok mortaliteta i invaliditeta. Već danas najmanje 20 milijuna ljudi doživi infarkt miokarda (IM) ili cerebrovaskularni inzult (CVI) svake godine…

Kardiologija

Kardiološka rehabilitacija – korist za bolesnika nakon koronarnog incidenta

Svjedoci smo pojave epidemijskih razmjera oboljenja kardiovaskularnih bolesti koji uzrokuju gotovo 50% ukupne smrtnosti u Republici Hrvatskoj. U te bolesti spadaju koronarna bolest srca (uključujući infarkt miokarda), moždani udar i periferna arterijska bolest…

Kardiologija

Nefarmakološko liječenje fibrilacije atrija – 2. dio

Kateterska ablacijska izolacija plućih vena uspješno se koristi u liječenju fibrilacije atrija oko 15 godina. Od početka primjene do danas u svijetu dramatično raste broj ovih procedura u liječenju fibrilacije atrija. Prema sadašnjim smjernicama ablacijska izolacija plućnih vena smatra se terapijom prve linije u simptomatskih bolesnika s paroksizmalnom fibrilacijom atrija koja je refraktorna na medikamentnu […]

Kardiologija

Otkrivena mi je asimetrična hipertrofična kardiomiopatija, kako da se ponašam?

Kardiologija

Arterijska hipertenzija – tihi ubojica

Arterijska hipertenzija ili povišeni krvni tlak definirana je aktualnim smjernicama Europskog kardiološkog društva i Europskog društva za hipertenziju kao krvni tlak viši od 140/90mmHg. Predstavlja jedan od najvažnijih spriječivih uzroka prijevremenog umiranja i jedan od najvećih javnozdrastvenih problema današnjice u svijetu.

Kardiologija

Akutni infarkt miokarda u žena – 2.dio

Rezultati istraživanja pokazuju da 6,6 milijuna žena boluje od kardiovaskularnih bolesti u SAD, a 2,7 milijuna preboljelo je infarkt miokarda. Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok morbiditeta i mortaliteta u žena. Smrtnost nakon preboljelog infarkta miokarda veća je u žena nego u muškaraca.

Kardiologija

Kardiomiopatije

Kardiomiopatije su bolesti miokarda sa strukturnim i funkcijskim promjenama srčanog mišića.

Kardiologija

Preskoci srca

Kardiologija

Aritmogena displazija desne klijetke

Aritmogena displazija desne klijetke rijetka je vrsta kardiomiopatije. Karakterizirana je s promjenama miokarda s nalazom masnog i fibroznog tkiva u miokardu desne klijetke.

Kardiologija

Zatajivanje srca