Rak u žena– kakvi su trendovi

Budući je ovo ginekološka kolumna, promotrit ćemo kakvi su trendovi u žena, kada je riječ o malignomima.

U veljači, mjesecu u kojemu se obilježava Svjetski dan borbe protiv raka, prikladno je osvrnuti se na situaciju u vezi ove tematike u Hrvatskoj. Budući je ovo ginekološka kolumna, promotrit ćemo kakvi su trendovi u žena, kada je riječ o malignomima.

U Hrvatskoj i u svijetu je najčešći rak u žena rak dojke. Može se pojaviti u svakoj životnoj dobi žene, a s obzirom na vrste ovog raka, neki oblici su češći u mlađoj, reproduktivnoj dobi, neki u postmenopauzalnoj. Zadnji službeni obrađeni podaci za Hrvatsku (objavljeni 2018. godine) pokazuju kako godišnje od ove bolesti oboli oko 2750 žena. Različiti su modaliteti liječenja raka u žena – kirurški, kemoterapijom ili zračenjem, odnosno kombinacijom navedenih modaliteta. Koji će se pristup primijeniti u određene žene, ovisi o mnogim čimbenicima i odluku o tome donosi liječnički konzilij, poštujući u najvećoj prihvatljivoj mjeri i želje žene (npr. očuvanje fertilne sposobnosti).

Slijede malignomi debelog crijeva i pluća, te rak tijela maternice, sa oko 660 novooboljelih žena godišnje. U liječenju ovog ginekološkog raka također se primjenjuju različiti modaliteti liječenja – kirurški, kemoterapija, zračenje i kombinacija navedenoga. Mnogi čimbenici utječu na odluku o terapijskom pristupu, a i ovdje se maksimalno poštuje želja žene, koliko to objektivne okolnosti dopuštaju.

Iza ovoga slijede rak štitnjače i rektuma i potom rak jajnika, s oko 430 novooboljelih žena godišnje. Modaliteti liječenja su različiti, te u terapijskom pristupu vrijedi sve što je i ranije napisano.

Dalje su rak gušterače, želuca, melanom i ostali malignomi.

Za neke od najčešćih malignoma razvijeni su dobro osmišljeni preventivni programi, s različitim odazivom ciljane populacije i posljedično tomu različitim učinkom, odnosno rezultatima.

Ono što s ginekološke strane trebamo reći i stalno ponavljati je važnost preventivnih ginekoloških pregleda. To znači obavljati redovite ginekološke kontrole i kada nema nikakvih subjektivnih simptoma, jer je važnost preventivnih pregleda upravo u tome – spriječiti da do bolesti dođe, odnosno otkriti bolest u najranijem stadiju, kada su mogućnosti i uspjeh liječenja veći, oporavak iza liječenja bolji i kvaliteta života iza liječenja zadovoljavajući.

Osim preventivnih ginekoloških pregleda, u prevenciji raka vrata maternice imamo još jednu iznimnu mogućnost, a to je cijepljenje protiv HPV-a, kao dokazanog uzročnika raka vrata maternice, koje je za određene skupine populacije organizirano i besplatno. Na žalost, jaki antivakcinacijski pokreti i neki drugi momenti doprinijeli su tomu da uspjeh ove kampanje nije očekivan.

No, osim svega navedenoga, ono što ne bi trebalo predstavljati nikakav problem, u smislu dogovaranja termina za pregled, odvajanja vremena za isti, razmišljanja i donošenja osobnih stavova o cijepljenu itd. su svakodnevne životne prilike.

Uredan način života, odgovorno spolno i svako drugo ponašanje, primjerene prehrambene navike, tjelovježba i drugo ono su što svaki pojedinac može sam za sebe napraviti s ciljem održavanja zdravlja na visokoj razini, odnosno održavanja visoke kvalitete življenja.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika