Razlika između muškaraca i žena u kliničkoj prezentaciji, biomarkerima i dijagnostici akutnog koronarnog sindroma

Akutni koronarni sindrom vodeći je uzrok morbiditeta i mortaliteta u muškaraca i  žena u razvijenim zemljama.

Bolesnici sa suspektnim akutnim koronarnim sindromom (AKS) obično kolima hitne medicinske pomoći dolaze u hitnu službu pripadajuće bolnice. Vodeći simptom kod ovih bolesnika je bol u prsima ili nelagoda te pritisak u prsima. Ovi simptomi se smatraju kao tipični simptomi za akutni koronarni sindrom.

Osim ovih simptoma poznati su i tzv. netipični simptomi za AKS u koje ubrajamo bol u leđima, mučnina i otežano disanje. Postavlja se pitanje postoje li razlike između muškaraca i žena u simptomima, biomarkerima i dijagnostici akutnog koronarnog sindroma? Odgovor na ovo pitanje dali su rezultati preko 80 studija koje su ispitivale razlike između muškaraca i žena sa suspektnim AKS.

Novija studija provedena je ove godine u Švicarskoj i Njemačkoj na 377 uzastopnih bolesnika, 27%  žena i 73%  muškaraca s AKS. Dob bolesnika bila je od 51-71 godine, srednja dob 60 godina. Žene su bile u dobi od 54-75, srednja dob 65 godina, a muškarci od 49-70, srednja dob 59 godina. Žene su bile starije životne dobi od muškaraca. U skupini bolesnika starijih od 75 godina bilo je 12% muškaraca i 22% žena, razlika između njih statistički je značajna (pRezultati studije pokazuju razliku između muškaraca i žena u zastupljenosti tradicionalnih čimbenika rizika kao što su dob, pozitivna obiteljska anamneza za koronarnu bolest srca, šećerna bolest, hiperlipidemija, pušenje, pretilost i tjelesna neaktivnost. Arterijska hipertenzija, šećerna bolest i cerebrovaskularna bolest bila je češća u žena nego u muškaraca.

Koronarografija je učinjena u 19% žena i u 40% muškaraca, a perkutana koronarna intervencija (PCI) učinjena je u 18% žena i 38% muškaraca, razlika između muškaraca i žena statistički je značajna (Rezultati studija pokazuju da se AKS rjeđe dijagnosticira u žena nego u muškaraca. Žene s AKS rjeđe se podvrgavaju koronarografiji i perkutanoj koronarnoj intervenciji nego muškarci. Znači da se akutni koronarni sindrom u žena liječi manje agresivno nego u muškaraca. U žena su ustanovljene niže vrijednosti serumskih biomarkera nego u muškaraca.

U zaključku važno je naglasiti da se AKS rjeđe dijagnosticira u žena nego u muškaraca. Razina serumskih biomarkera niža je u žena, nego u muškaraca. Žene s AKS rjeđe se podvrgavaju koronarografiji i perkutanoj koronarnoj intervenciji nego muškarci. Potrebna su buduća istraživanja razlika između žena i muškaraca u prezentaciji AKS, stratifikaciji rizika, dijagnostičkim i terapijskim mogućnostima za bolesnike s AKS.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika