Neurologija

Neurologija

Epilepsija i trudnoća

Često postavljano pitanje mladih žena koje se liječe zbog epilepsije je da li ću i kada moći imati djecu. U prošlosti se ženama s epilepsijom nije preporučalo, čak se i zabranjivalo imati djecu.

Neurologija

Mišićna distrofija i terapija

Neurologija

Što je to katamenijalna epilepsija?

U trećine žena oboljelih od epilepsije atake se češće ili isključivo javljaju vezano uz menstruacijski ciklus – nekoliko dana prije ili tijekom menstruacije.

Neurologija

Epilepsija najučestalija kronična neurološka bolest

Belupovi simpoziji uvijek su prepoznati u stručnoj javnosti, budući da pomno odabrane teme predavanja privlače kako kvalitetom sadržaja, tako i predavačima.

Neurologija

Kako izaći iz začaranoga kruga kronične boli

Razgovor s dr. sc. Marijanom Braš, dr. med., spec. psihijatricom na Klinici za psihološku medicinu Kliničkoga bolničkog centra Zagreb te hrvatskom predstavnicom međunarodnog udruženja Zajedno protiv boli i dopredsjednicom Radne skupine za liječenje boli Svjetske federacije udruženja za biologijsku psihijatriju.

Neurologija

Bol

Prema Baconu bol je pridruženi partner u rađanju i razvoju, bolesti i smrti, fenomen čvrsto povezan sa mnogim pitanjima humanog postojanja. Čovjek se rađa i umire uz osjet boli, koja je vjekovima opterećivala ljudski rod . O boli govori i stara Armenska poslovica prema kojoj su bogovi bol podarili stijenama, ali kad je one nisu […]

Neurologija

Epilepsija je jedna od najčešćih neuroloških bolesti

Kako bi se razbila stigmatizacija bolesnika s epilepsijom, u svijetu su pokrenute brojne akcije, a upravo traje i globalna kampanja za borbu protiv epilepsije pod nazivom “Out of the shadows”.

Neurologija

Problemi s vidom

Neurologija

Prevencija moždanog udara umjerenim pijenjem crnog vina

Prekomjerno konzumiranje alkohola ima za posljedicu alkoholizam, povišeni krvni tlak, prekomjernu tjelesnu težinu, moždani udar, maligne bolesti, suicid i prometne nezgode, uz borojne socijalne i obiteljske probleme.

Neurologija

Migrene i glavobolje – molim savjet za terapiju

Neurologija

Parkinsonova bolest

Bolest je prvi opisao James Parkinson 1817. godine. Klinički bolest karakterizira: bradikinezija, rigiditet, tremor i oštećenje posturalnih refleksa.