Psihijatrijski pregled

Neurologija

Migrena i seks

Rečenica „Dragi, ne večeras, imam glavobolju!“ dobro je poznata isprika bračnih partnera u cijelom svijetu…

Neurologija

Kronična dnevna glavobolja

Bolesnici s kroničnom dnevnom glavoboljom imaju značajno smanjenu kvalitetu života i predstavljaju veliki izazov u liječenju…

Psihijatrija

Kako pomoći kćeri koja ima napade panike?

Psihijatrija

Što je shizofrenija

Većina ljudi psihičke bolesti identificira sa shizofrenijom. To je prava i trajna duševna bolest iz kruga tzv. endogenih psihoza o čijem podrijetlu ili nastanku postoji više teorijskih koncepata (genetski, virusni, upalni…)…

Psihijatrija

Anksiozni poremećaji – 2. dio

Sljedeći poremećaj u kategoriji anksioznih poremećaja je selektivni mutizam kod kojeg je tipično trajno zatajenje govora u socijalnim situacijama kada se očekuje da osoba govori (npr. u školi), no osoba u drugim situacijama može govoriti…

Psihijatrija

Depresija u dječjoj i adolescentnoj dobi

Depresija je prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti(MKB-10) stanje kontinuiranog sniženog raspoloženja i gubitka energije koje utječe na misli, ponašanje, osjećaje i fizičko stanje osobe, a traje minimalno dva tjedna…

Psihijatrija

Nesanica

Nesanica je poremećaj spavanja, točnije poremećaj cirkadijalnog ritma budnost-spavanje, koji se očituje smetnjama usnivanja i/ili prosnivanja, nemogućnošću ponovnog usnivanja nakon buđenja noću…

Psihijatrija

Koji oblik terapije bi mi preporučili i kako si uopće pomoći u ovako stresnom razdoblju?

Psihijatrija

Rizik suicidalnog ponašanja i pokušaj suicida adolescenata

Suicidalno ponašanje je rezultat vrlo složenog međudjelovanja psihičkih, društvenih i obiteljskih čimbenika. Pokušaj suicida je čin u kojem postoji svjesna namjera uništenja vlastitog života…

Psihijatrija

Psihoterapija psihoza, da li je potrebna?

Kad govorimo o psihozi, najčešće mislimo na shizofreniju. Svaka psihoza, pa tako i shizofrenija ima svoje osobitosti, svaki bolesnik koji boluje od psihoze ima svoj specifičan skup simptoma…

Psihijatrija

Panični napadaji i poremećaj

Panični poremećaj je poremećaj u ponašanju koji se karakterizira periodičnim i iznenadnim paničnim napadajima…

Psihijatrija

Možete li ovim putem davati preporuku za terapiju?

Psihijatrija

Depresija i tjelesne bolesti

Svaka tjelesna bolest u čovjeku pojačava osjećaj vlastite slabosti, pa se zbog toga bolesnik i želi na nekoga osloniti…

Psihijatrija

Generalizirani anksiozni poremećaj – 2. dio

Glavni simptom generaliziranog anksioznog poremećaja predstavlja zabrinutost i razmišljanje koje izlaze izvan granica okolnosti.

Psihijatrija

Kako da mi bude bolje nakon smrti djeteta?

Psihijatrija

Generalizirani anksiozni poremećaj – 1. dio

Možemo reći da generalizirani anksiozni poremećaj (GAP) predstavlja prototip anksioznog poremećaja, no često ga se prilikom dijagnosticiranja zanemaruje i marginalizira…