Osteoartritis kuka – 3.dio

Edukacijom bolesnik upoznaje osnovne značajke bolesti i njenog tijeka te mogućnosti i vrste liječenja što može biti putem pisanih materijala ili grupnim sastancima s liječnikom.

Liječenje
 
Glavni ciljevi liječenja su kontrola boli, poboljšanje pokretljivosti, odnosno, što manja onesposobljenost bolesnika, sprečavanje napredovanja bolesti i poboljšanje kvalitete života. Potrebno je naglasiti da je posebno važan individualni pristup svakome bolesniku, to jest prilagoditi liječenje sukladno faktorima rizika i simptomima bolesnika.
Liječenje se može podijeliti na konzervativno (neoperacijsko) i operacijsko. Konzervativno liječenje se sastoji od nefarmakoloških metoda liječenja te primjene lijekova. U nefarmakološke metode ubrajamo edukaciju bolesnika, promjenu načina života, primjenu pomagala za hod, fizikalnu terapiju, medicinske vježbe i radnu terapiju.
 
Nefarmakološke metode liječenja
 
Edukacija – Edukacijom bolesnik upoznaje osnovne značajke bolesti i njenog tijeka te mogućnosti i vrste liječenja što može biti putem pisanih materijala ili grupnim sastancima s liječnikom.
 
Promjena načina života –  Preporuča se izbjegavanje položaja koji dovode do pojave ili pojačanja boli. Također, važna je redukcija tjelesne težine kod pretilih osoba. Znanstveno je dokazano da je pretilost povezana i s osteoartrtisom zglobova koji ne nose tjelesno opterećenje. Neka istraživanja pokazala su da je smanjen unos vitamina D i njegova niska koncentracija čimbenik rizika za nastanak degenerativne bolesti zglobova.
 
Vježbe – Postoji više vrsta vježbi koje pridonose smanjenju boli i poboljšanju fukcije. Mogu se provoditi na suhom ili u vodi (tzv.hidrokinezioterapija).  Najčešće korištene su aerobne vježbe, vježbe snaženja muskulature te vježbe opsega pokreta. Aerobne  vježbe povećavaju aktivnost i zadovoljstvo bolesnika te povoljno djeluju na regulaciju tjelesne težine. Pomoću vježbi snaženja i opsega pokreta povećava se snaga okolnih mišića, poboljšava pokretljivost, propriocepcija i ravnoteža što je važno posebno kod starijih bolesnika jer se poboljšanjem ravnoteže smanjuje vjerojatnost pada. Klinička istraživanja pokazuju da je korisno što više fizičku aktivnost integrirati u svakodnevni život (u obliku šetnji, rada u vrtu, kućanskih poslova), te provoditi dozirane i individualno prilagođene vježbe  najmanje 2 puta tjedno 1 do 3 serije uz 8-12 ponavljanja uz to da se s vremenom poveća intenzitet ili trajanje vježbanja. Prema nekim istraživanjima pozitivne učinke daju i tai chi i yoga.
 
Pomagala za hod – Pomagalo za hod može biti štap, štaka ili hodalica, a koristi se u svrhu rasterećenja zgloba. Primjenom pomagala dolazi do smanjenja boli, a po nekim istraživanjima i do smanjenja progresije bolesti. Liječnik ili fizioterapeut bi trebao educirati bolesnika o njihovom korištenju. Pomagala kao što su štap ili štaka uvijek se nose u ruci suprotnoj od zahvaćenog, bolnog zgloba.
 
Fizikalna terapija – za olakšanje bolova kod osteoartitisa mogu se koristiti različite fizikalne procedure kao što su elektroterapija, magnetoterapija, LASER , terapija UZV-om i slično.
 
Radna terapija – važna je radi što veće samostalnosti u aktivnostima svakodnevnog života, a obuhvaća i edukaciju o tehnikama zaštite zglobova.

 

Imate pitanje vezano za zdravlje?

Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Iz iste kategorije

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Molim Vas tumačenje UZV-a koljena

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Spinalni tumori – 1. dio

Uvod. Spinalni tumori ili tumori kralježnične moždine i kralježnice predstavljaju tumorsko tkivo unutar ili oko kralježnične moždine. Tumori kralježnice klasificirani su prema: Tumori leđne moždine, koji se naziva i intraduralni tumori, su tumori kralježnice koji počinje unutar leđne moždine ili tvrde ovojnice leđne moždine (dura). Intraduralni tumori se dijele na: Tumor koji zahvaća kosti kralježnice […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

ACNES – 4. dio

Liječenje ACNES-a – nastavak. Lijekovi kao što su paracetomol i nesteroidni protuupalni lijekovi (ibuprofen, naproxen) koji se koriste kod akutnog bola i većine drugih bolnih stanja ovdje nisu pokazali veliku učinkovitost. Lijekovi kao antikonvulzivi, antidepresivi (duloksetin) koje koristimo kod neuropatske boli, kao i lokalna terapija koju koristimo kod neuropatkse boli kao lidokain flaster i kapsaicin […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

ACNES – 3. dio

Liječenje ACNES-a. ACNES (Sindrom uklještenja prednjeg kožnog živca) se može dijagnosticirati primjenom lokalne injekcije anestetika u kanal u ravnom trbušnom mišiću gdje prolazi zahvaćeni kožni živac. Injekcija lokalnog anestetika blokira osjet u živcu, ali se pretpostavlja i da smanjuje pritisak u kanalu koji uzrokuje uklještenje živca. Studije su potvrdile pozitivan učinak lokalne injekcije anestetika kod […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

ACNES – 2. dio

Simptomi koji se javljaju kod ACNES-a? Simptomi ACNES-a mogu biti akutni ili dugotrajni. Bol se opisuje kao lokalizirana, tupa i kao osjećaj pečenja. Bol se može pogoršati prilikom aktivnosti, npr. kada se bolesnik okreće ili saginje. Odmaranje može pomoći u smanjenju intenziteta bola. Bol se obično javlja kod mlađih ljudi i obično započinje noću. Bolesnici […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

ACNES – 1. dio

Što je ACNES ? Sindrom uklještenja prednjeg kožnog živca (Anterior cutaneous nerve entrapment syndrome – ACNES) je stanje koje može uzrokovati dugotrajnu bol u području trbuha. Može se pojaviti kada su završne grane donjih međurebrenih živaca pritisnute u području trbušnih mišića. ACNES se očituje kao intenzivna lokalizirana neuropatska bol. Budući da se radi o rijetkom […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Bolna osjetljivost uzrokovana opioidima? – 4. dio

Liječenje. Buprenorfin (djelomično se veže za opioidne receptore, a djelomično ih blokira), je korišten kao analgetik, a u kombinaciji s naloksonom (antidot za opioide) pri liječenje ovisnost. Postoji mogućnost da bi i rotacija na ovaj lijek mogla smanjiti bolnu osjetljivost uzrokovanu nekim drugi opioidom, no dugoročni učinci su još uvijek nejasni. Zaključak. Hiperalgezija je pojačan […]

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Možete li mi pojasniti MR vratne kralježnice?