Bakterija Heliobacter pylori dovodi do karcinoma želuca

Dosadašnji dokazi o povezanosti infekcije Helicobacter pylori s karcinomom želuca dolaze iz epidemioloških studija te istraživanja na animalnim modelima. 1994. godine Svjetska zdravstvena organizacija je bakteriju H. pylori klasificirala kao KARCINOGEN 1. skupine.

Infekcija sa H. pylori dovodi do akutnog gastritisa, koji postaje kronični, potom progredira u atrofični gastritis, pa intestinalnu metaplaziju te displaziju. Ovaj slijed patoloških promjena važni su koraci u patogenezi karcinoma želuca. Atrofični gastritis i intestinalna metaplazija jasno su uzrokovane H. pylori te su prekursorske lezije karcinoma. H. plyori povećava rizik za karcinom želuca i do 20 puta, a cag-A pozitivne vrste ove bakterije povećavaju rizik i do 30 puta.

Patogeneza karcinoma želuca
Infekcija sa Helicobacter pylori → akutni gastritis → kronični gastritis → atrofični gastritis → intestinalna metaplazija → displazija→ karcinom
Rani karcinom želuca (RKZ)  se definira kao početni stadij karcinoma te je izlječiv ako se pravovremeno dijagnosticira i liječi. Dosadašnje meta analize  jasno govore o povezanosti H. pylori sa uznapredovalim karcinomom želuca, ali je malo podataka o povezanosti bakterije sa ranim karcinomom želuca.
Liječnici gastroenterolozi sa Sveučilišta Mc Master iz Toronta, Kanada provode veliko istraživanje, meta analizu koja je uključivala sve dostupne podatke do lipnja 2006.g. iz baza podataka Medline i Embase. Metaanaliza obuhvatila je 87 studija; 2722 pacijenta su imali RKZ, kontrolna skupina bez karcinoma uključivala je 13 976 pacijenata, a 1130 pacijenata imalo je  uznapredovali karcinom želuca.

Rezultati upućuju da je prevalencija infekcije H. pylor bila značajno veća u grupi sa RKZ (87%) u usporedbi sa zdravim kontrolama (61%), kao što je bila značajno veća u pacijenata sa RKZ u usporedbi sa grupom sa uznapredovalim karcinom želuca. Prevalencija H. pylori je 16 puta veća kod diferenciranog tipa RKZ nego li kod nediferenciranog RKZ. Nije zapažena razlika u prevalenciji izmedju intestinalnog i difuznog tipa RKZ.

Ova studija upućuje na jasnu i snažnu povezanost infekcije H. pylori sa ranim karcinomom želuca, stoga još više naglašava važnost testiranja pacijenata na ovu bakteriju, te u slučaju pozitivnog nalaza, i njene eradikacije trojnom ili četvornom terapijom. Karcinogen je jasno definiran od 1994. godine, stoga nam predstoji jos uspješnija borba protiv H. pylori infekcije, u svrhu smanjenja gastritisa, ulkusne bolesti i karcinoma želuca.

Terapija  eradikacije Helicobacter pylori:
TARGET® PLUS (20 mg) kapsula 2×1 uz dvije vrste antibiotika (empirijska shema ili prema antibiogramu) kroz 7 dana, potom TARGET® PLUS kaps. 1×1 obično još 3 tjedna.


Literatura: Am J Gastroenterol 2007;102:1789-1798.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika