Bakterija Heliobacter pylori dovodi do karcinoma želuca

Dosadašnji dokazi o povezanosti infekcije Helicobacter pylori s karcinomom želuca dolaze iz epidemioloških studija te istraživanja na animalnim modelima. 1994. godine Svjetska zdravstvena organizacija je bakteriju H. pylori klasificirala kao KARCINOGEN 1. skupine.

Infekcija sa H. pylori dovodi do akutnog gastritisa, koji postaje kronični, potom progredira u atrofični gastritis, pa intestinalnu metaplaziju te displaziju. Ovaj slijed patoloških promjena važni su koraci u patogenezi karcinoma želuca. Atrofični gastritis i intestinalna metaplazija jasno su uzrokovane H. pylori te su prekursorske lezije karcinoma. H. plyori povećava rizik za karcinom želuca i do 20 puta, a cag-A pozitivne vrste ove bakterije povećavaju rizik i do 30 puta.

Patogeneza karcinoma želuca
Infekcija sa Helicobacter pylori → akutni gastritis → kronični gastritis → atrofični gastritis → intestinalna metaplazija → displazija→ karcinom
Rani karcinom želuca (RKZ)  se definira kao početni stadij karcinoma te je izlječiv ako se pravovremeno dijagnosticira i liječi. Dosadašnje meta analize  jasno govore o povezanosti H. pylori sa uznapredovalim karcinomom želuca, ali je malo podataka o povezanosti bakterije sa ranim karcinomom želuca.
Liječnici gastroenterolozi sa Sveučilišta Mc Master iz Toronta, Kanada provode veliko istraživanje, meta analizu koja je uključivala sve dostupne podatke do lipnja 2006.g. iz baza podataka Medline i Embase. Metaanaliza obuhvatila je 87 studija; 2722 pacijenta su imali RKZ, kontrolna skupina bez karcinoma uključivala je 13 976 pacijenata, a 1130 pacijenata imalo je  uznapredovali karcinom želuca.

Rezultati upućuju da je prevalencija infekcije H. pylor bila značajno veća u grupi sa RKZ (87%) u usporedbi sa zdravim kontrolama (61%), kao što je bila značajno veća u pacijenata sa RKZ u usporedbi sa grupom sa uznapredovalim karcinom želuca. Prevalencija H. pylori je 16 puta veća kod diferenciranog tipa RKZ nego li kod nediferenciranog RKZ. Nije zapažena razlika u prevalenciji izmedju intestinalnog i difuznog tipa RKZ.

Ova studija upućuje na jasnu i snažnu povezanost infekcije H. pylori sa ranim karcinomom želuca, stoga još više naglašava važnost testiranja pacijenata na ovu bakteriju, te u slučaju pozitivnog nalaza, i njene eradikacije trojnom ili četvornom terapijom. Karcinogen je jasno definiran od 1994. godine, stoga nam predstoji jos uspješnija borba protiv H. pylori infekcije, u svrhu smanjenja gastritisa, ulkusne bolesti i karcinoma želuca.

Terapija  eradikacije Helicobacter pylori:
TARGET® PLUS (20 mg) kapsula 2×1 uz dvije vrste antibiotika (empirijska shema ili prema antibiogramu) kroz 7 dana, potom TARGET® PLUS kaps. 1×1 obično još 3 tjedna.


Literatura: Am J Gastroenterol 2007;102:1789-1798.

Imate pitanje vezano za zdravlje?

Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Iz iste kategorije

Onkologija

Antidepresivi kao dodatna terapija boli onkoloških bolesnika

The International Association for the Study of Pain (IASP) definira bol kao neugodno senzorno i emocionalno iskustvo povezano s aktualnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva.

Onkologija

Što je palijativna medicina i koje su perspektive palijativne skrbi u Hrvatskoj?

Ljudski život je jedan i neponovljiv i svako ljudsko biće ima pravo da ga dostojanstveno završi. Završetak ljudskog života u suosjećanju i ljudskom dostojanstvu je temeljni postulat.

Onkologija

Serumske vrijednosti Vitamina D u onkoloških bolesnika

Posljednjih dvadesetak godina istraživanja u području uloge vitamina D u imunološkim procesima, metabolizmu i onkologiji dobila su značajnu ulogu. Vitamin D receptor (VDR) nalazi se na normalnim stanicama.

Onkologija

Rak dojke

Onkologija

Mjesto bikalutamida u hormonskoj terapiji raka prostate

Rak prostate je drugi po učestalosti malignom kod muškaraca, kako u zemljama Zapada tako i u Republici Hrvatskoj (16% od ukupno oboljelih muškaraca od raka). U Hrvatskoj je 2009.godine od raka prostate.

Onkologija

Karcinom prostate

Karcinom prostate je maligna bolest prostate od koje obolijevaju većinom muškarci stariji od 50 godina i jedan je od vodećih uzroka smrti .Ukoliko se javi u mlađih ljudi tada bolest ima lošiju prognozu.

Onkologija

Rak dojke

Onkologija

Prevencija raka prostate i antioksidansi

Karcinom prostate je u novije vrijeme prepoznat kao jedan od vodećih zdravstvenih problema muškaraca druge i treće životne dobi. Najčešća je maligna bolest muške populacije i drugi uzročnik smrti.