Dijabetologija

prim.dr.sc. Velimir Altabas Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma "Mladen Sekso"

Šećerna bolest

Mr.sc. Divna Periša - Đeldum dr.med., Interni odjel - odjel dijabetologije i endokrinologije Opća bolnica Pula

Šećerna bolest tipa 2

Petra Šulentić dr.med., Specijalist interne medicine, Zavod za endokrinologiju, dijabetologiju i bolesti metabolizma "Mladen Sekso"

Što je šećerna bolest?