Gestacijski dijabetes

Dijabetes je metabolički poremećaj višestruke etiologije obilježen stanjem kronične hiperglikemije s poremećenim metabolizmom ugljikohidrata, masti i bjelančevina uslijed oštećene sekrecije inzulina.

Dijabetes je metabolički poremećaj višestruke etiologije obilježen stanjem kronične hiperglikemije s poremećenim metabolizmom ugljikohidrata, masti i bjelančevina uslijed oštećene sekrecije inzulina i/ili poremećaja u djelovanju inzulina.

 • Tip 1   razaranje  β  stanica
 • Tip  2  od  prevladavajuće otpornosti na inzulin  do prevladavajućeg nedostatka lučenja 
 • Drugi  specifični  tipovi (genetski defekti β-stanice ili inzulinskih receptora; b. gušterače, endokrinopatije…)
 • Gestacijski dijabetes  različiti stupanj intolerancije glukoze koji se prvi put javlja ili dijagnosticira u trudnoći

Prema definiciji gestacijski dijabetes (GDM) je dijabetes koji se prvi put javlja ili dijagnosticira u trudnoći. U trudnoći raste potreba za inzulinom, posebice u trećem tromjesečju.  GDM pojavljuje se u 3-8% trudnoća, a raste paralelno s porastom pretilosti u populaciji. Najznačajniji rizični čimbenici razvoja gestacijskog dijabetesa su dob i pretilost trudnice. Rizik za gestacijski dijabetes je naročito visok u žena čije majke imaju šećernu bolest tipa 2.

U trudnoći raste potreba za inzulinom, posebice u trećem tromjesečju zbog inzulinske rezistencije što rezultira četverostrukim porastom sekrecije inzulina. IR u normalnoj trudnoći rezultat je cirkulirajućih hormona placente, naročito kortizola i progesterona, koji osiguravaju stalni dotok glukoze fetusu.  Ako postoji slabost beta stanica manifestirati će se različitim stupnjem intolerancije glukoze. 
Dijabetes u trudnoći donosi brojne probleme kako za majku tako i za dijete zbog čega je od velike važnosti rano otkrivanje. Loša metabolička kontrola  trudnica s dijabetesom združena je s povećanim rizikom spontanih pobačaja, preeklampsije, infekcije majki, polihidramnij, operativno dovršenje poroda.

Djeca majki s GDM imaju povećani rizik za:

 • perinatalni  mortalitet,
 • makrosomija (fetalna težina >4,000 g),
 • distocija ramena,
 • neonatalna hipoglikemija te
 • debljina u djetinjstvu.

Dijagnoza gestacijskog dijabetesa
Do nedavno nisu postojali jedinstveni kriteriji za dijagnozu GDM. Radi određivanja preciznije granice intervencije u gestacijskom dijabetesu pokrenuta je međunarodna HAPO (Hyperglycemia Adverse Pregnancy Outcome) studija koja je trebala i preporučiti nove kriterije za dijagnozu  GDM.
HAPO studija dala je preporuke za dijagnozu gestacijskog i manifestnog dijabetesa u trudnoći po principu graničnih vrijednosti glukoze u venskoj plazmi: a) natašte, b) nakon 75 g glukoze (OGTT) i to mjerenja koncentracije glukoze nakon sat vremena i nakon 2 sata od opterećenja.

Postupnik za otkrivanjei dijagnostiku hiperglikemijskih poremećaja u trudnoći
Kod prve posjete u prenatalnoj skrbi trudnoće:
    Izmjeriti glukozu natašte ili bilo koju vrijednost glukoze (sve u venskoj plazmi )

 • Ukoliko rezultat testiranja upućuje na manifestni dijabetes (GUP natašte > 7,0 mmmol/l
                                                                                               slučajni nalaz glukoze > 11,1 mmol/l)
  – terapija I praćenje takve trudnice kao da boluje od preegzistentnog dijabetesa
 • Ukoliko rezultati ne govore u prilog manifestnog dijabetesa u trudnoći i tada slijedi
  – ako je glukoza u plazmi natašte > 5,1 mmol/l, a < 7 mmol/l postavlja se dijagnoza GDM
  – ako je glukoza u plazmi natašte < 5,1 mmol/l, potrebno je učiniti OGTT sa 75 g glukoze između 24-26. Tjedna trudnoće u svrhu postavljanja dijagnoze GDM-a.

Granične vrijednosti glukoze u venskoj plazmi za dijagnozu gestacijskog dijabetesa u OGTT-u


Glukoza u venskoj plazmi natašte                            5,1  mmol/l
Koncentracija glukoze nakon 1 sata                       10,0 mmol/l
Koncentracija glukoze nakon 2 sata                        8,5  mmol/l


Određivanjem samo glukoze natašte otkriti će se 8,3% trudnica s GDM. Ukoliko dodamo mjerenje glukoze nakon 1 sata kod OGTT-a, tada će se kumulativni učinak mjerenja natašte I tog 1-satnog mjerenja biti 14% trudnica s GDM-om; dok će uključenje mjerenja I nakon 2 sata OGTT-a povećati postotak otkrivenih trudnica s GDM-om na 16%.

Liječenje trudnica s gestacijskim dijabetesom

Prehrana

 • preporuča se tri obroka dnevno (uz 2-3 manja međuobroka)
 • rasporediti ugljikohidrate kroz dan
 • prednost imaju ugljikohidrati niskog GI , hrana s vlaknima
 • na težini dobiti od 10–15 kg , ako je BMI >30, dobiti na težini 0–5 kg
 • za pretile trudnice siguran je i manji gubitak tjelesne težine.

INZULIN se uvodi ako je GUP 2 sata nakon obroka  > 7,0 mmol/l uvodi se kratko djelujući inzulin (aspart, lispro) prije obroka koji ima manji rizik hipoglikemija u odnosu na regularni inzulin Actrapid. Ako je GUP natašte >5,8 mmol/l uvodi se humani intermedijarni inzulin (NPH) (Insulatard ili Humulin N),naročito u trećem tromjesečju povećanjem inzulinske rezistencije.
Za sada nije dozvoljena primjena dugodjelujućih analoga tijekom trudnoće.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika