Kardiologija

Kardiologija

Srčane aritmije 2. dio

Zbog brojnih uzroka srčanih aritmija dijagnostika ove bolesti vrlo je kompleksna. Za dijagnozu srčanih aritmija koriste se neinvazivne i invazivne kardiološke dijagnostičke metode.

Kardiologija

Srčane aritmije 3. dio

Srčane aritmije dijelimo prema njihovom izvorištu tj. prema mjestu nastanka. Aritmije s izvorištem u pretklijetkama (atrijima) nazivamo supraventrikulske aritmije.

Kardiologija

Poremećaji srčanog ritma – molim Vaše stručno mišljenje

Kardiologija

Statini: Novije spoznaje o učinkovitosti i terapijskim indikacijama

Statini su učinkoviti lijekovi za snižavanje masnoća u krvi. U grupu statina spadaju lovastatin, pravastatin, simvastatin, atorvastatin, fluvastatin i rosuvastatin.

Kardiologija

Ergometrija – test opterećenja

Ergometrija ili test opterećnja neinvazivna je dijagnostička metoda. Ova dijagnostička pretraga služi za dijagnosticiranje koronarne bolesti srca i srčanih aritmija.

Kardiologija

Koronarna srčana bolest

Rad Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana odvija se na dvije lokacije u Zagrebu: Draškovićeva 13 i Avenija V. Holjevca 22.

Kardiologija

Ubrzan puls – je li ovo normalno kod mene?

Kardiologija

Ehokardiografija ili ultrazvučni pregled

Ehokardiografija ili ultrazvučni pregled srca neinvazivna je dijagnostička metoda. Ova dijagnostička pretraga koristi se u kardiologiji od 1953. godine.

Kardiologija

Je li MR srca isto što i MSCT srca?

Kardiologija

Sekundarna prevencija ishemijske bolesti srca

Sekundarna prevencija ishemijske bolesti srca podrazumijeva niz mjera i postupaka kojima je cilj uklanjanje čimbenika rizika za ishemijsku bolest srca.

Kardiologija

Kvaliteta života bolesnika nakon premoštenja koronarnih arterija

Procjena kvalitete života bolesnika nakon premoštenja koronarnih arterija uključuje ispitivanje fizičkog, psihičkog i socijalnog zdravlja, prisutnost boli i subjektivnu procjenu općeg zdravlja.

Kardiologija

Rehabilitacija bolesnika nakon premoštenja koronarnih arterija

Rehabilitacija bolesnika nakon premoštenja koronarnih arterija počinje već u kardiokirurškoj jedinici intenzivnog liječenja, nastavlja se u jedinici postintenzivnog liječenja i na kardiokirurškom odjelu.

Kardiologija

Perikarditis

Perikarditis je naziv za akutnu upalu osrčja tj. perikarda. Brojni su mogući uzroci akutnog perikarditisa. Uzroci perikarditisa mogu biti infekcijski i neinfekcijski. U infekcijske uzroke spadaju virusi, bakterije i gljivice.

Kardiologija

Infekcijski endokarditis

Infekcijski endokarditis je upalna bolest koja zahvaća srčane zaliske tj. valvule. Najčešće je zahvaćena aortna i mitralna valvula, rjeđe trikuspidna, a najrjeđe pulmonalna valvula.

Kardiologija

Tjelesna aktivnost i koronarna bolest srca

Tjelesna aktivnost smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Rezultati brojnih ispitivanja pokazuju da svakodnevna umjerena tjelesna aktivnost u trajanju od 30 minuta smanjuje rizik za nastanak koronarne bolesti srca.

Kardiologija

Kako Vam poslati nalaze?