Novosti od društva za osteoporozu

U veljači ove godine Američko društvo za osteoporozu objavljuje smjernice za dijagnostiku i liječenje osteoporoze kod žena u postmenopauzi te muškaraca starijih od 50 godina.

Osteoporoza je tiha i podmukla bolest dok se ne dogodi fraktura kostiju kao njena komplikacija (najčešće u području kralježnice, proksimalnog dijela femura), koja može nastati i nakon minimalne traume. Osteoporoza se može prevenirati; ako se dijagnosticira potrebno ju je liječiti kako ne bi došlo do fraktura kostiju; a ako dođe do frakture učinkovitom terapijom se smanjuje rizik od mogućih sljedećih fraktura.

Osteoporoza je najčešća bolest kostiju, karakterizirana gubitkom koštane mase i smanjenjem koštane čvrstoće, što povećava rizik za frakturu. Prema kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije osteoporoza se dijagnosticira kada je mineralna gustoća kosti (BMD, engl. bone mineral density) u području kralježnice ili kuka -2.5 ili manje od normalnih referentnih vrijednosti populacije.

 1. Specifične preporuke za kliničare od Udruženja za osteoporozu su sljedeće

  • savjetujte pacijente glede rizika za osteoporozu i mogućih fraktura, 
  • isključite sekundarne uzroke osteoporoze poput reumatoidnog artritisa, 
  • potaknite pacijente da konzumiraju dovoljnu količinu kalcija (≥1200 mg/dan, a po potrebi i nadomjeske u obliku kapsula, tableta) i vitamin D3 (800 – 1000 IU/dan vitamina D3 kod onih sa nedostatnim unosom),
  • neka pacijenti budu fizički aktivni, važne su vježbe za jačanje muskulature kako bi se smanjila šansa za padove i posljedične frakture ,
  • neka pacijenti pod hitno prestanu pušiti i piti alkoholna pića,
  • preporučite denzitometriju kod žena starijih od 65 godina i muškaraca starijih od 70, bez obzira na kliničke čimbenike rizika, 
  • uputite na denzitometriju mlađe postmenopauzalne žene i muškarce u skupini od 50-70 godina sa povišenim faktorima rizika, 
  • preporučite denzitometriju kako bi se ispitala težina bolesti kod pacijenata koji dožive frakturu nakon 50. godine života,  
  • druge indikacije za denzitometrijsko testiranje su reumatoidni artritis, terapija kortikosteroidima i drugim lijekovima koji smanjuju koštanu masu,
  • započeti liječenje pacijenata sa frakturama kuka ili kralježnice,
  • započeti liječenje ako je T-“score” pri denzitometriji kuka ili kralježnice manji od –2.5, 
  • započeti liječenje u postmenopauzalnih žena i muškaraca od 50 godina na više koji boluju od osteopenije (T-score –1 do –2.5 kuka ili kralježnice).
 2. Čimbenici rizika za razvoj osteoporoze su spol, dob, korištenje kortikosteroida, osobna ili obiteljska anamneza frakture kuka, niži BMI, abuzus alkohola, pušenje

 3. Bisfosfonati (alendronat, ibandronat, risedronat i zoledronat), kalcitonin, estrogeni ili hormonska terapija, raloksifen, PTH 1-34 su trenutna terapija koja je odobrena u S.A.D. za prevenciju i liječenje osteoporoze

 4. Kod pacijenata koji se liječe od osteporoze potrebno je raditi denzitometriju svake 2 godine

Terapija: ALEDOX 70 mg tablete

Literatura:National Osteoporosis Foundation. Published online February 21, 2008. http://www.nof.org. Osteopor Int. Published online February 22, 2008.

Imate pitanje vezano za zdravlje?

Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Iz iste kategorije

Endokrinologija

Osteoporoza

Osteoporoza  je metabolička bolest kostiju sistemnog karaktera, karakterizirana  smanjenjem  mase koštanog tkiva  po jedinici volumena te propadanjem mikroarhitekture.

Endokrinologija

Već tri godine uzimam lijek Letrox, doza od 75 mg radi hipo aktivnosti štitnjače…

Endokrinologija

Hipotireoza

Hipotireoza označava smanjeni rad štitnjače, odnosno smanjeno lučenje hormona štitnjače. Hormoni koje štitnjača luči nazivaju se trijodtironin ( T3) i tiroksin (T4), a njihovo izlučivanje regulira hormon hipofize  tireotropin (TSH).

Endokrinologija

Drugo desetljeće liječenja osteoporoze

Osteoporoza  predstavlja veliki  socijalno zdravstveni problem svjetskih razmjera. To je sistemska bolest koju karakterizira mala koštana masa i propadanje mikroarhitekture koštanog tkiva.

Endokrinologija

Osteoporoza – prehrana

Osteoporoza je bolest karakterizirana prekomjernim gubitkom kalcija i koštanog tkiva (poremećaj u arhitekturi kostiju koje postaju šupljikave i porozne) što ima za posljedicu slabiju kvalitetu kosti i povećani rizik za nastanak koštanih prijeloma.

Endokrinologija

Osteoporoza – “Tiha epidemija”

Osteoporoza je najčešća metabolička bolest kostiju, obilježena gubitkom koštane mase i propadanjem mikroarhitekture koštanog tkiva.Zbog svoje velike učestalosti, a neprimjetne smiptomatologije naziva se i “tiha epidemija”.

Endokrinologija

Povišeni kolesterol

Endokrinologija

Osteoporoza je i bolest muškarca

Osteporoza nije bolest koja je rezervirana samo za ženski spol. Procjenjuje se da bi se broj oboljelih muškaraca u narednih 15 godina mogao povećati za 50%.