Osteoporoza

Osteoporoza je najčešća sistemska, metabolička bolest koštanog sustava koju karakterizira smanjena mineralna gustoća (bone mineral density-MBD) i poremećena mikroarhitektura kosti, što uzrokuje povećanu lomljivost i smanjenje koštane mase.

Osteoporoza je načešća sistemska, metabolička bolest koštanog sustava koju karakterizira smanjena mineralna gustoća (bone mineral density-MBD) i poremećena mikroarhitektura kosti, što uzrokuje povećanu lomljivost i smanjenje koštane mase. Bolest zbog svoje učestalosti i neprimjetne simptomatologije često se naziva i „tiha epidemija“.

Svjetska zdravstvena organizacija ( World Health Organisation-WHO) je 1994. godine postavila kliničku definiciju osteoporoze temeljenu na mjerenju BMD-a- Prema WHO definiciji pacijentu se dijagnosticira osteoporoza ako BMD mjerenje pokazuje vrijednosti koje su za 2,5 standardnih devijacija ispod tipične vršne koštane mase mladih zdravih bjelkinja. Ovo mjerenje standardne devijacije je nazvano T vrijednost( T score).
Prijelom kostiju najozbiljnija su komplikacija osteporoze, a najčešći su na kralješcima, kuku i podlaktici.
Povećana resorpcija kosti ili smanjeno formiranje kosti dovodi  do neravnoteže između razgradnje i izgradnje kosti tj. poremećaja homeostaze kosti koji nazivamo osteopenija tj.osteporoza. Primarni uzrok osteoporoze je manjak estrogena. Postoji niz poznatih predisponirajućih čimbenika osteoporoze. Čimbenici na koje ne možemo utjecati su: prethodni prijelomi u odrasloj dobi, prijelomi u bliskih rođaka, ženski spol, visoka dob, rasa i demencija. Genetika predstavlja važan čimbenik jer određuje oko 60% vršne vrijednosti koštane gustoće. Čimbenici na koje možemo utjecati su : nedostatak kalcija, vitamina D i bjelančevina, pušenje cigareta, prekomjerno uživanje alkohola i kave, učestali padovi i nedostatna tjelesna aktivnost.

Osteoporoza je jedna od najčešćih i najskupljih bolesti, osobito u žena , jer imaju 30% manju koštanu masu od muškaraca. Od osteoporoze boluje svaka treća žena, te svaki peti muškarac iznad 50. Godine ili oko 200 milijuna žena u svijetu, a viđše od 75 milijuna ljudi u Europi, Japanu i SAD-u.U Hrvatskoj se godišnje dogodi oko 18000 osteoporotičnih prijeloma, a od toga 3000 prijeloma vrata bedrene kosti.
Osteoporoza je u početku asimptomatska. Bolest se najčešće klinčki manifestira tek kad se dogodi prijelom. Posljedice su bolnost, nesposobnost i smanjena kvaliteta života. Najčešće se događaju prijelomi kralježaka, ručnog zgloba, vrata bedrene kosti, nadlaktice i goljenične kosti. Prijelomi trupa kralježaka se manifestiraju bolovima u leđima i deformitetom kralježnice. Bol je uzrokovana kolapsom kralježaka, najčešće torakalnog i lumbalnog dijela. Kolapsni prijelom nastaju sprijeda, u sredini toraksa što uzrokuje torakalnu kifozu i pogoršava cervikalnu lordozu, što dovodi do smanjenja visine. Procjenjuje se kako svaka fraktura kralješka s posljedičnom kifozom smanjuje visinu za 2-3 cm.
Dijagnostika osteoporoze je definirana BMD-om, koji se dobiva denzitometrijom-dvoenergetskom apsorpcijometrijom X zraka, uređajem koji predstavlja zlatni standard.Rendgenogram torako-lumbalne kralježnice se preporuča kod sumnje na osteoporotični prijelom, smanjenje tjelesne visine, pojave bolova i kliničke sumnje na osteoporozu uz uredan DXA nalaz. Od osnovnih pretraga se preporuča učiniti sedimentaciju, kompletnu krvnu sliku, transaminaze, kreatinin, Ca u serumu i u urinu, te biljege koštane pregradnje.

Ciljevi liječenja osteporoze su: usporiti pregradnju kostiju, povećati BMD, smanjiti rizik prijeloma, povećati funkcijsku sposobnost i popraviti kvalitetu života.Važan je multidisciplinarni pristup tj. sudjelovanje većeg broja specijalista( epidemiolog, fizijatar, ortoped, farmakolog itd.) i timski rad s liječnicima primarne zdravstvene zaštite. Liječenje se uobičajeno provodi općim mjerama  (nefarmakološko liječenje) i primjenom lijekova (farmakološko liječenje).Općim mjerama nastojimo poboljšati prehranu i po potrebi dodati suplemente ( Ca, Vit. D i K)uz promoviranje zdravog načina života ( bez alkohola i pušenja) uz tjelesnu aktivnost. Lijekove možemo podijeliti u dvije osnovne skupine-antiresorptivni lijekovi: hormonsko nadomjesno liječenje, selektivni modulatori estrogenih receptora ( SERM), bisfosfonati i kalcitonin. Druga skupina su osteoanabolički lijekovi: intaktni parathormon i teriparatid.
U prevenciji i liječenju osteoporoze vrlo je važna edukacija i zdravstveno prosjećivanje bolesnika, koje uz edukaciju mogu poticati i zanimanje javnosti za neku bolest. Stoga rana dijagnostika bolesti te prikladno i pravodobno liječenje smanjuje mogućnost pojave prijeloma i posljedične invalidnosti te socijalno-medicinskog i ekonomskog opterećenja društva.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika