Preživljenje i kvaliteta života nakon premoštenja koronarnih arterija – 1. dio

Premoštenje koronarnih arterija kao kirurški način liječenja koronarne bolesti srca izvedeno je prije 55 godina u SAD-u.

Premoštenje koronarnih arterija kao kirurški način liječenja koronarne bolesti srca izvedeno je prije 55 godina u SAD-u. U današnje vrijeme mogućnosti liječenja ishemijske bolesti srca mnogo su veće nego prije pola stoljeća. Danas  imamo na raspolaganju medikamentnu terapiju, intervencijske zahvate na koronarnim arterijama i kardiokirurške  operacije. Cilj liječenja ishemijske bolesti srca je bolje preživljenje bolesnika, bolja kvaliteta života, prestanak ili ublažavanje simptoma bolesti, poboljšanje funkcije srca i prevencija iznenadne srčane smrti. Kao i liječnici tako i bolesnici očekuju bolje preživljenje i bolju kvaliteti života nakon kardiokirurškog zahvata premoštenja koronarnih arterija.  Kvalitetu života bolesnika određuje fizičko, psihičko i socijalno zdravlje, prisutnost boli i subjektivna procjena općeg zdravlja. Za procjenu kvalitete života bolesnika koristimo upitnike s pitanjima o svim sastavnicama kvalitete života. Zanimljivi su rezultati studije iz Norveške koja je objavljena prije nekoliko godina. U studiju bilo je uključeno 534 bolesnika koji su bili podvrgnuti kardiokirurškom zahvatu. U većine bolesnika, više od 80%, izvršena je operacija premoštenja koronarnih arterija. Kvaliteta života bolesnika ustanovljena je prije operacije, šest mjeseci nakon operacije te godinu dana i pet godina nakon operacije srca.

Bolesnici su obzirom na životnu dob bili raspoređeni u dvije skupine. U jednoj skupini bili su bolesnici u dobi do 75 godina, a u drugoj skupini bolesnici u  dobi iznad 75 godina života. Preživljenje bolesnika pet godina nakon premoštenja koronarnih arterija bilo je 86%. Kada je napravljena usporedba dviju skupina bolesnika rezultati pokazuju petogodišnje preživljenje 87,4% u skupini do 75 godina života, a 80,2% u skupini iznad 75 godina života. Prilikom analize funkcijskog stanja bolesnika prema NYHA klasifikaciji, vidljivo je značajno poboljšanje funkcijskog stanja bolesnika nakon operacije premoštenja koronarnih arterija. Rezultati istraživanja pokazuju i značajno poboljšanje kvalitete života bolesnika pet godina nakon operacije premoštenja koronarnih arterija. Rezultati upitnika o kvaliteti života pokazuju da značajno manji broj bolesnika nakon operacije osjeća bol, bolesnici imaju bolju toleranciju napora, imaju veće samopouzdanje, manje su anksiozni, manje su depresivni i manje zabrinuti za svoje zdravlje nego što su bili prije operacije. Rezultati ove novije studije iz Norveške pokazuju da i koronarni bolesnici starije životne dobi imaju koristi od operacije premoštenja koronarnih arterija.

U zaključku možemo naglasiti da kardiokirurški zahvat premoštenja koronarnih arterija poboljšava preživljenje bolesnika i poboljšava kvalitetu života bolesnika. Novije studije pokazuju bolje preživljenje nego studije koje su objavljene prijašnjih godina. Rezultati istraživanja pokazuju da i koronarni bolesnici starije životne dobi imaju koristi od operacije premoštenja koronarnih arterija.

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika