Nestaroidni antireumatici i karcinom dojke

Karcinom dojke je vodeći uzrok smrti kod osoba ženskog spola, koji uzima više od pola milijuna života diljem svijeta svake godine.

Nedavno je posebnu pozornost na sebe skrenula skupina lijekova tzv. nesteroidni antireumatici (NSAR) koji se koriste kao protuupalni lijekovi i kao analgetici, pošto smanjuju ukupni rizik od oboljevanja od malignoma.

Moguće objašnjenje za takav učinak je u inhibiciji enzima ciklooksigenaze koji sudjeluje u sintezi prostaglandina, a koji imaju važnu ulogu u ubrzavanju proliferacije tumorskog tkiva. Razina prostaglandina je povišena u karcinomskom tkivu dojke, vjerojatno zbog povečane ekspresije ciklooksigenaze 2 enzima. Na animalnim modelima NSAR su pokazali kemopreventivnu aktivnost kod karcinoma dojke.

Nedavno su objavljeni rezultati meta-analize koja je uključivala sve do sada publicirane studije na temu konzumacije NSAR (aspirin i ibuprofen) i rizika za karcinom dojke, a koja je uključila gotovo 3 milijuna pacijentica u razdoblju od 1966. godine do 2008.g.

Rezultati istraživanja ukazuju na smanjeni rizik od malignoma dojke kod konzumacije nesteroidnih protuupalnih lijekova, ali veća doza lijekova i produljena konzumacija nisu povezani sa većim smanjenjem rizika za ovaj karcinom. Značajnije razlike u rezultatima između ibuprofena i acetilsalicilne kiseline nije bilo, no daljnje studije su potrebne kako bi rasvijetlile molekularni mehanizam učinka NSAR na karcinom dojke.

SAVJETI ZA ISTOVREMENU ANTITROMBOCITNU I ANALGETSKU TERAPIJU

1. Nesteroidni protuupalni lijekovi ili nesteroidni antireumatici (NSAR), uključujući acetilsalicilnu kiselinu  (skr. ASK, aspirin ili andol) su najpropisivaniji lijekovi u S.A.D. 

2. Pošto NSAR povečavaju rizik za pojavu ulkusne bolesti želuca i duodenuma, gastroprotektivna terapija bi se trebala propisati kod pacijenata sa povišenim rizikom za ulkus.

3. Korištenje ASK u niskoj dozi 2-4 puta povečava rizik od incidenata iz gornjeg dijela gastointestinalnog sustava, a preparati koji se otpuštaju tj. djeluju tek u crijevu ne smanjuju rizik za krvarenje. Povečanjem doze ASK povečava se rizik  gastrointestinalnih komplikacija, stoga se u rutinskoj kroničnoj terapiji ne bi smjela uzimati doza ASK veća od 81 mg.

4. Kombinacija ASK i antikoagulantnih lijekova (varfarin, niskomolekularni hepatin, nefrakcionirani heparin) znatno povečava rizik od GI krvarenja, stoga je obavezna profilaksa sa inhibitorima protonske pumpe (IPP). Kada se varfarin dodaje ASK ili klopidogrelu preporučena razina održavanja INR je od 2-2.5

5. Zamjena ASK sa klopidogrelom nije superiornija od kombinacije ASK sa IPP kod pacijenata sa rekurentnim krvarećim ulkusom.

6. Kombinacija klopidogrela i varfarina povečavaincidenciju krvarenja u usporedbi sa uzimanjem jednom od ta dva lijeka. Kada se varfarin kombinira sa ASK ili klopidogrelom, preporučeni INR je od 2-2.5. Kombinacija antikoagulantne i antiagregacijske terapije se preporučuje kada je korist za pacijenta veća od rizika. 

7. IPP su najučinkovitiji lijekovi  u profilaksi gastrointestinalnog trakta od djelovanja analgetika i aspirina.

8. Kod pacijenata sa pozitivnom anamnezom na ulkusnu bolest učiniti eradikaciju Helicobacter pylori prije kronične antitrombocitne terapije.

9. Antitrombocitna terapija smanjuje rizik ishemijskog incidenta (npr. srčani i moždani udar) , ali povečava rizik od krvarenje iz probavnog sustava

10. Vrlo je važna suradnja kardiologa, gastroenterologa i liječnika obiteljske medicine kod pacijenata koji imaju rizik za krvarenje a potrebna je antiagregacijska terapija (ASK; klopidogrel).

Imate pitanje vezano za zdravlje?

Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Iz iste kategorije

Onkologija

Antidepresivi kao dodatna terapija boli onkoloških bolesnika

The International Association for the Study of Pain (IASP) definira bol kao neugodno senzorno i emocionalno iskustvo povezano s aktualnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva.

Onkologija

Što je palijativna medicina i koje su perspektive palijativne skrbi u Hrvatskoj?

Ljudski život je jedan i neponovljiv i svako ljudsko biće ima pravo da ga dostojanstveno završi. Završetak ljudskog života u suosjećanju i ljudskom dostojanstvu je temeljni postulat.

Onkologija

Serumske vrijednosti Vitamina D u onkoloških bolesnika

Posljednjih dvadesetak godina istraživanja u području uloge vitamina D u imunološkim procesima, metabolizmu i onkologiji dobila su značajnu ulogu. Vitamin D receptor (VDR) nalazi se na normalnim stanicama.

Onkologija

Pregled dojki

Onkologija

Rak dojke

Onkologija

Karcinom prostate

Karcinom prostate je maligna bolest prostate od koje obolijevaju većinom muškarci stariji od 50 godina i jedan je od vodećih uzroka smrti .Ukoliko se javi u mlađih ljudi tada bolest ima lošiju prognozu.

Onkologija

Mjesto bikalutamida u hormonskoj terapiji raka prostate

Rak prostate je drugi po učestalosti malignom kod muškaraca, kako u zemljama Zapada tako i u Republici Hrvatskoj (16% od ukupno oboljelih muškaraca od raka). U Hrvatskoj je 2009.godine od raka prostate.

Onkologija

Prevencija raka prostate i antioksidansi

Karcinom prostate je u novije vrijeme prepoznat kao jedan od vodećih zdravstvenih problema muškaraca druge i treće životne dobi. Najčešća je maligna bolest muške populacije i drugi uzročnik smrti.