Dijabetičari bi trebali uzimati statine od 40 godine života

Prema novoj strategiji terapije statinima, objavljenoj u medicinskom časopisu Diabetes Care, statine bi trebali uzimati svi dijabetičari muškog spola stariji od 40 godina.

U medicinskom časopisu Diabetes Care objavljena je nova strategija terapije s hipolipemicima (statinima) kod dijebetičara, a autori istraživanja zaključuju da bi statine trebali uzimati svi dijabetičari muškog spola stariji od 40 godina i sve žene dijabetičarke starije od 45 godina, u svrhu smanjenja kardiovaskularnih događaja koji su itekako česti kod ove skupine visokorizičnih pacijenata.

Studiju provodi Dr. Iskandar Idris s kolegama iz Velike Britanije, koji smatraju da je terapiju statinima potrebno davati svim odraslim pacijentima koji boluju od šećerne bolesti u svrhu primarne prevencije kardiovaskularnih bolesti ili onima koji su pod povećanim rizikom od oboljevanja srčano-žilnih bolesti, kakvi su upravo dijabetičari.

Međutim postavlja se vrlo važno pitanje: koja je to dobna granica kada bi trebalo započeti terapiju sa statinima?

U studiju su uključena 60 258 pacijenata sa dijabetesom, od kojih 11,005 muškaraca i žena starosti od 30-74 godine koji su zadovoljavali kriterije za primarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti (KVB). Prevalencija šećerne bolesti u Britaniji gdje je provedeno istraživanje iznosi 3.6%.

Istraživači su razmotrili 4 strategije kako bi smanjili KVB uz pomoć terapije statinima:

  • populacijska strategija, liječenja svih pacijenata sa dijabetesom,
  • osnovna strategija liječenja pacijenata sa srednjim i visokim rizikom sa KVB,
  • osobna strategija, liječenja pacijenata čiji je kolesterol veći od 5 mmol/L,
  • dobno određena stategija, liječenja pacijenata iznad određenih godina za muški i ženski spol, 

Srednji do visoki rizik za KVB se javlja kod 40.6 godina za muškarce, 44.2 godine za žene! Dobno određena stategija je učinkovita mjera koja se upotrebljava na nacionalnoj populacijskoj razini, a potrebno je liječiti 25 osoba da bi se izbjegao 1 nepoželjni kardiovaskularni događaj.

Najmanje učinkovita strategija je uvođenje statina pri vrijednosti kolesterola iznad  5 mmol/L ili kod osoba sa visokim rizikom za KVB. Autori zaključuju da u slučajevima nepostajanja specifičnih indikacija za terapiju statinima poput mikroalbuminurije, pozitivne obiteljske ili osobne anamneze za KVB ili sl., statini bi se trebali rutinski prepisivati svim muškarcima i ženama koji boluju od šećerne bolesti i to od 40 godina života za muškarce, a od 45 godine za žene, u svrhu primarne prevencije KVB!

Ova strategija bi trebala biti izrazito učinkovita i uspješna u prevenciju kardiovaskularnih događaja sa javno-zdravstvenog aspekta!  

Terapija: 

Statim tbl. 30 x 20 ili 40 mg
Protecta tbl. a 10 mg, 20 mg, 40 mg

 

Literatura: Diabetes Care 2007;30:2025-2029.

 

Imate pitanje vezano za zdravlje?

Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Povezane teme

Hipolipemička terapija

Doza statina nakon akutnog infarkta miokarda i dugoročni kardiovaskularni ishodi

Jedna od najvažnijih terapijskih mjera u sekundarnoj kardiovaskularnoj (KV) prevenciji nakon akutnog infarkta miokarda je intenzivna hipolipemička terapija u cilju redukcije LDL kolesterola. Kao najvažnija skupina hipolipemika primjenjuju se statini (inhibitori 3-hidroksi-3-metil-glutaril-koenzim A reduktaze). Zbog dokazanih boljih ishoda liječenja bolesnika nakon infarkta miokarda u cilju smanjenja KV morbiditeta i mortaliteta, Europsko kardiološko društvo u svojim […]

Kolesterol

Inteolerancija na terapiju statinima

Intolerancija na statine (lijekovi za smanjenje razine masnoća u krvi) je klinički sindrom koji označava pojavu nuspojava na statine zbog čega bolesnik prestaje uzimati statin. Ona može biti djelomična, što znači da se intolerancija javlja samo na pojedine statine i u određenim dozama, ili može biti potpuna kad se intolerancija javlja na sve statine i […]

Cirkulacija

Trnu mi prsti na nogama – molim Vas savjet

Bubreg

Nadomještanje bubrežne funkcije

Katkad se nađemo u situaciji da bubrezi preslabo obavljaju svoje funkcije i potreban je neki od oblika nadomještanja tih funkcija a ponajprije funkcije filtracije krvi koja i jest temeljna zadaća bubrega. Ovdje, naravno, govorimo o dijalizi jer to je jedini pouzdani način filtracije, a time i „pročišćenja“ krvi. Naravno, nikako ne treba na ovom mjestu […]

Antidepresivi

Uporaba statina u liječenju rezistentne depresije

U članku objavljenom u časopisu JAMA veljači ove godine objavljeni su rezultati koji pokazuju kako dodavanje simvastatina standardnoj terapiji nije pokazalo bolji učinak nad placebom za pacijente s rezistentnom depresijom. Rezultati randomiziranih kliničkih studija u suprotnosti su s ranijim, manjim istraživanjima provedenim na pacijentima s velikim depresivnim poremećajem koji upućuju na zaključak kako bi statini […]

Dijabetes

Strah od šećerne bolesti

Iz iste kategorije

Dijabetologija

Epidemiologija šećerne bolesti tip 1

Incidencija tipa 1 šećerne bolesti pokazuje značajne geografske, kalendarske, dobne i spolne varijacije. U bijelaca je viša stopa incidencije, nego u domorodačkim populacijama kao i u Aziji.

Dijabetologija

Prehrambene navike i pojavnost dijabetesa u Hrvatskoj

Šećerna  bolest i njezine kronične komplikacije su veliki svjetski zdravstveni problem, i u cijelom svijetu su u velikom porastu. Smatra se da trenutno u svijetu 366 milijuna ljudi.

Dijabetologija

Šećerna bolest tipa 2

Šećerna bolest je kronična neizlječiva doživotna progresivna bolest karakterizirana hiperglikemijom i poremećajima metabolizma zbog apsolutnog ili relativnog manjka inzulina. S obzirom na prognozu.

Dijabetologija

Iz nalaza krvi vidljivo je da je ukupni kolesterol 6,3, HDL 1,50…

Dijabetologija

Predijabetes-nedijagnosticirana bolest

Predijabetes, je stanje koje prethodi razvoju punog oblika bolesti, a traje 8-12 godina prije nego bude postavljena dijagnoza šećerne bolesti. Predijabetes pojavljuje u sve mlađoj populaciji.

Dijabetologija

Imam nizak tlak i nizak šećer, počnem se tresti i bude mi loše

Dijabetologija

Šećerna bolest

Bolujete od šećerne bolesti ili poznajete nekoga tko je dijabetičar ? Vrlo vjerojatno je odgovor na ovo pitanje potvrdan, jer je šećerna bolest jedna od najčešćih bolesti u razvijenim zemljama.

Dijabetologija

Metformin je IN

Metformin (dimetilbigvanid) sada ima neprikosnoveni status najpropisivanijeg antidijabetika u svijetu. Jednako je iznenađujuće, ili možda nije, da su njegovi korijeni biljni i da su rasli i na tlu.