Dijabetičari bi trebali uzimati statine od 40 godine života

Prema novoj strategiji terapije statinima, objavljenoj u medicinskom časopisu Diabetes Care, statine bi trebali uzimati svi dijabetičari muškog spola stariji od 40 godina.

U medicinskom časopisu Diabetes Care objavljena je nova strategija terapije s hipolipemicima (statinima) kod dijebetičara, a autori istraživanja zaključuju da bi statine trebali uzimati svi dijabetičari muškog spola stariji od 40 godina i sve žene dijabetičarke starije od 45 godina, u svrhu smanjenja kardiovaskularnih događaja koji su itekako česti kod ove skupine visokorizičnih pacijenata.

Studiju provodi Dr. Iskandar Idris s kolegama iz Velike Britanije, koji smatraju da je terapiju statinima potrebno davati svim odraslim pacijentima koji boluju od šećerne bolesti u svrhu primarne prevencije kardiovaskularnih bolesti ili onima koji su pod povećanim rizikom od oboljevanja srčano-žilnih bolesti, kakvi su upravo dijabetičari.

Međutim postavlja se vrlo važno pitanje: koja je to dobna granica kada bi trebalo započeti terapiju sa statinima?

U studiju su uključena 60 258 pacijenata sa dijabetesom, od kojih 11,005 muškaraca i žena starosti od 30-74 godine koji su zadovoljavali kriterije za primarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti (KVB). Prevalencija šećerne bolesti u Britaniji gdje je provedeno istraživanje iznosi 3.6%.

Istraživači su razmotrili 4 strategije kako bi smanjili KVB uz pomoć terapije statinima:

  • populacijska strategija, liječenja svih pacijenata sa dijabetesom,
  • osnovna strategija liječenja pacijenata sa srednjim i visokim rizikom sa KVB,
  • osobna strategija, liječenja pacijenata čiji je kolesterol veći od 5 mmol/L,
  • dobno određena stategija, liječenja pacijenata iznad određenih godina za muški i ženski spol, 

Srednji do visoki rizik za KVB se javlja kod 40.6 godina za muškarce, 44.2 godine za žene! Dobno određena stategija je učinkovita mjera koja se upotrebljava na nacionalnoj populacijskoj razini, a potrebno je liječiti 25 osoba da bi se izbjegao 1 nepoželjni kardiovaskularni događaj.

Najmanje učinkovita strategija je uvođenje statina pri vrijednosti kolesterola iznad  5 mmol/L ili kod osoba sa visokim rizikom za KVB. Autori zaključuju da u slučajevima nepostajanja specifičnih indikacija za terapiju statinima poput mikroalbuminurije, pozitivne obiteljske ili osobne anamneze za KVB ili sl., statini bi se trebali rutinski prepisivati svim muškarcima i ženama koji boluju od šećerne bolesti i to od 40 godina života za muškarce, a od 45 godine za žene, u svrhu primarne prevencije KVB!

Ova strategija bi trebala biti izrazito učinkovita i uspješna u prevenciju kardiovaskularnih događaja sa javno-zdravstvenog aspekta!  

Terapija: 

Statim tbl. 30 x 20 ili 40 mg
Protecta tbl. a 10 mg, 20 mg, 40 mg

 

Literatura: Diabetes Care 2007;30:2025-2029.

 

Imate pitanje vezano uz vaše zdravlje? Konzultirajte se s našim stručnim timom.

Pitajte liječnika